داربست ها و اتصالات لوله ای

داربست ها و انواع اتصالات و سازه های لوله ای

 سکوها و تجهیزات دسترسی

منظور از سکوها و وسایل ،دسترسی تجهیزات و وسایلی است موقتی از قبیل ،داربست ،نردبان، راه پله، راه شیب- دار و غیره که برای دسترسی افراد به قسمتهای مختلف بنای در دست احداث ،تعمیر بازسازی و یا تخریب مورد استفاده قرار میگیرد. 


داربست ها و سازه های لوله ای


داربست سازه ای است موقت شامل یک یا چند ،جایگاه اجزای نگهدارنده اتصالات و تکیه گاهها که در هنگام اجرای عملیات ساختمانی و کار در ارتفاع به منظور دسترسی به بنا و حفظ و نگهداری کارگران و مصالح از سقوط مورد استفاده قرار میگیرد در واقع برای کلیه کارهایی که جهت دسترسی ایمن و اطمینان بخش آنها نتوان از نردبان و سایر وسایل دسترسی موقت استفاده کرد بهتر است از داربست استفاده شود.

 

یوبولت و بست اتصال لوله پایه به کمرکش

انواع داربست و اتصالات لوله ای


به طور کلی داربستها را میتوان به دو دسته اصلی تقسیم بندی کرد که عبارتند از : تقسیم بندی بر اساس نحوه اتصال اعضا به یک دیگر و یا سیستم کلی داربست

تقسیم بندی بر اساس طراحی و نحوه نصب و چیدمان در ارتفاع


در دسته بندی اول داربستها را میتوان به انواع داربستهای با بستهای متصل کننده لوله ها به صورت قرار گرفته بر روی یک دیگر و نیز داربستهای پیش ساخته (مدولار) قابی که در نوع اول کلیه اعضا سازه ای لوله ها در نقاط برخورد اعضای عمودی و افقی به یک ،دیگر توسط انواع بست مانند بست کرپی  برروی هم قرار گرفته و به مجموعه کلی متصل میشوند. اما در نوع دوم اعضا در محدودههای میانی این نقاط (تقاطع) به یکدیگر متصل میشوند. به گونه ای که اعضا دارای اندازه شکل و ساختمانی یک دست و منظم هستند و با طراحی قبلی و نیز به شکل پیش ساخته به صورت مجموعه ای از اعضا با ابعادی که بتوان به راحتی حمل کرد به محل منتقل و بر روی هم قرار میگیرند. در هر دو نوع ،داربست مجموعه داربست در چند نقطه به سازه مجاور مهار میشود .

مقایسه داربستهای مدولار و لوله ای

 مزایای داربستهای مدولار نسبت به داربستهای لوله ای را میتوان در موارد زیر بیان کرد :

  • از نظر نصب بسیار آسان تر سریع تر و ایمن تر میباشد.
  • ظرفیت باربری بیشتر نسبت به نوع مشابه لوله ای از نظر هندسه و مواد تشکیل دهنده.
  •  راحت تر و آسانتر بودن ارزیابی تغییرات اعضای سازه ای و اتصالات.
  • امکان افزایش ابعاد داربست از طرفین و در ارتفاع و نیز عدم نیاز به اعضای قطری 

د تقسیم بندی داربستها و انواع اتصالات لوله ای

در تقسیم بندی داربستها از نظر نحوه طراحی و چیدمان و نکات ایمنی  نصب میتوان به انواع مختلفی از داربستها اشاره کرد که عبارتند از داربستهای دارای نظم و چیدمان مرتب و داربستهای بی قاعده و نامنظم که داربستهای دارای نظم و چیدمان مرتب از نظر حفاظهای جلوگیری کننده از سقوط اشیا به پایین به دو صورت معمول وجود دارند که در یک نوع به جهت حفاظت از عابرین عبوری از زیر داربست یک راه روی ایمن در پای کار ایجاد میگردد و در نوع دیگر یک سایبان طوری در طبقه اول و یا دوم نصب میشود.

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *