مقایسه فنی تسمه نوار نقاله با کامیون در معدن

سیستم های معدنکاری بایستی از نظر فنی و اقتصادی برای هر معدن بررسی و مقایسه شوند. با مقایسه فنی و اقتصادی بین تسمه نقاله ها و کامیون ها این امکان به وجود میآید که سیستم بهینه از میان طرحهای مورد نظر انتخاب گردد.

مقایسه فنی دو سیستم تسمه نوار نقاله شاول-کامیون و سنگ شکن 

سیستم های حمل با کامیون و تسمه نوار نقاله نسبت به هم دارای مزایا و معایبی هستند؛ مثلا در حمل با کامیون حدود ۶۰ درصد از انرژی سوخت صرف حرکت خود کامیون می شود و فقط ۴۰ درصد از آن به انتقال مواد کمک میکند؛ اما در سیستم  تسمه نوار نقاله فقط ۲۰ درصد از انرژی صرف حرکت تسمه نقاله شده درصد از آن به انتقال مواد کمک میکند.

نوار نقاله در معادن

مزیت کامیون ها نسبت تسمه نوار نقاله

مهمترین مزیت سیستم کامیونی نسبت به سیستم تسمه نوار نقاله انعطاف پذیری زیاد این سیستم میباشد؛ البته سیستم سنگ شکنی نیمه متحرک درون کاواک با استفاده از ،کامیون انعطاف پذیری لازم را برای استفاده از تسمه نقاله در عملیات معدنکاری به وجود می آورد.

استفاده از کامیون در این معدن برای حمل مواد با توجه به مسافتهای زیاد و در پی آن الزام به استفاده از ناوگان بزرگ کامیونی دارای مشکلات اجرایی بسیار زیادی است؛ زیرا سطح آب زیرزمینی در منطقه گهرزمین بالا بوده و کاواک تقریباً در عمق ۴۵ متری به سطح این آبها میرسد و چون روباره از دانه بندی ریزی تشکیل شده و حداقل تا عمق ۹۵ متری سطح فقط روباره وجود دارد؛ احداث و نگهداری راههای حمل و استفاده از سیستم حمل کامیونی بسیار مشکل است.

فرق تسمه نقاله با کامیون

فرق تسمه نقاله با کامیون بنابراین هرچه تعداد کامیون در سیستم حمل مواد در این معدن، بیشتر باشد مشکلات بیشتری را در پی خواهد داشت. تعداد کل کامیون مورد نیاز برای دو سیستم شاول-کامیون و سنگ شکنی درون کاواک برای سالهای مختلف با یکدیگر مقایسه شده است تعداد کامیون در سیستم شاول-کامیون به ۵۴ عدد میرسد که این تعداد نیاز به احداث جاده های طویل زیادی خواهد داشت.

در صورتی که سیستم سنگ شکنی درون کاواک و تسمه نوار نقاله حداکثر ۱۷ کامیون نیاز دارد که ناوگانی کوچک تر از یک سوم ناوگان کامیون در سیستم شاول-کامیون خواهد بود. در سیستم تسمه نوار نقاله سنگ شکن درون ،کاواک نیاز به جاده های معدنی عریض و طولانی از کف تا دهانه کاواک نیست و جاده های معدنی فقط از جبهه کارها تا سنگ شکن درون کاواک ادامه خواهند داشت.
علاوه بر این بیرون  از کاواک نیز به دلیل استفاده از تسمه نوار نقاله نیاز به احداث مسیرهای حمل برای کامیون نمیباشد؛ بنابراین با این کاهش حجم جاده سازی و به تبع از آن کاهش عملیات نگهداری و آب پاشی راههای معدنی بسیاری از هزینه های حمل مواد حذف خواهد شد.

تسمه نقاله معدن/کاربرد نوارنقاله

منجید تسمه نقاله چیست؟اسکلت نوارنقاله

رولیک/رولیک سازی/فاصله بین رولیکها/مشخصات -کاربرد-قیمت

پیچ سنگ شکن/پیچ و مهره های دستگاه های راهسازی/لیست قیمت

بست تسمه نقاله/تولید- بست نوار نقاله قائم صنعت /بست چنگکی