محرکه تسمه نقاله _ بهترین موقعیت محرکه نوار نقاله

تجهیزات محرکه نوار نقاله


محرکه تسمه نقاله معمولا از موتورهای الکتریکی، مکانیزم های کاهنده دور، ماشین آلات انتقال توان از یک واحد به واحد بعدی و ابزارهای کنترل و ایمنی و همچنین طبلک های محرکه تشکیل شده اند.

.


موقعیت بخش محرکه


بهترین مکان برای بخش محرکه تسمه نقاله محلی است که تنش حداکثر نوار، کمترین مقدار را داشته باشد در نوار نقاله های افقی یا سربالا، بخش محرکه معمولا در انتهای تخلیه و در نوار نقاله های سرازیر معمولا در انتهای بارگیری تسمه نقاله قرار می گیرد.

بخش های محرکه همانند به چهار دسته کلی یک غلتک تسمه نقاله محرکه، تاندم دو طبلک محرکه و چند طبلک محرکه تقسیم می شوند.

واحد محرکه نوع تاندم هر چند از دو طبلک تشکیل یافته است، اما تنها یک محور محرکه دارد. در مواردی توان محرکه از طریق یک محور مستقیما به یکی از

طبلک ها وارد شده و توسط چرخ دنده یا زنجیر به طور غیر مستقیم به طبلک دیگر منتقل می شود.

طبلک های انحراف نقش مهمی در واحدهای محرکه بر عهده دارند و در واقع باعث افزایش زاویه پوش (زاویه تماس نوار با طبلک) میشوند. افزایش زاویه پوش باعث افزایش توان محرکه منتقل شده از طبلک به نوار می شود.