تریپر نوار نقاله تریپرها ابزاری برای تخلیه مواد از نوار نقاله در نقاطی بالاتر از غلتک سر هستند تریپرتسمه نقاله اساساً از دو طلبک هرزگرد که یکی از آنها بالاتر و جلوتر از دیگری قرار گرفته اند تشکیل شده است. در تریپر های نوار نقاله نوار از رو و دور غلتک بالایی و دور و زیر غلتک پایینی عبور میکند. نوار معمولاً به طرف طبلک بالایی شیب دارد و بعد از طبلک پایینی ممکن است افقی یا مجدداً سربالا باشد.

تریپر نوار نقاله- کاربرد تریپر تسمه نقاله

تریپر نوار نقاله برای تخلیه مواد

در تریپر تسمه نقاله مواد حمل شده توسط نوار در حین پیچیدن نوار دور طبلک بالایی می توانند به داخل یک شوت تخلیه شوند شوت را میتوان طوری ترتیب داد که توسط تریپر نوار نقاله مواد تخلیه شده را در هر جهت مورد نظر هدایت کند برای تخلیه مواد در یک یا هر دو طرف نوار یا حتی مجدداً روی نواری جلوتر از تریپرنوار نقاله میتوان از شوتهایی مجهز به دریچه های متحرک استفاده کرد.

تریپر تسمه نقاله ثابت – تریپر نوار نقاله متحرک

در تریپرهای نوار نقاله متحرک

شاسی تریپر تسمه نقاله روی چرخهای فلانجدار نصب شده است چرخها روی ریلهای موازی که در طرفین نوار و روی شاسی نوار نقاله نصب شده،اند. قرار میگیرند حرکت رفت و برگشتی این تریپرها توسط کابل و وینچ خود نوار نقاله یا موتور الکتریکی نصب شده روی تریپر تأمین می شود. از آنجا که نوار روی طبلکهای تریپر پیچیده میشود لذا تمام تریپرها مقدار معینی از توان محرکه نوار را جذب می کنند. تریپرهای متحرک که توسط خود نوار نقاله به حرکت در می آیند مقادیر بیشتری از توان بخش محرکه نوار را جذب می کنند.

تریپر تسمه نقاله برای تخلیه لار در مکان های مختلف