دلیل پارگی تسمه نقاله/خرابی تسمه نقاله ها

تسمه نقاله 10میل کره ای لاستیکی

عواملی پارگی تسمه نقاله ها

دلیل پارگی تسمه نقاله عوامل زیادی مانند(رولیک،ریگلاژ،طراحی،بار بیش از حد،جنس تسمه) وجود دارد  که باعث پارگی در تسمه نقاله لاستیکی ،  تسمه الواتور برزنتی  و یا تسمه pvc می شود. 

  1.  یکی از دلایل پارگی تسمه نقاله میتواند به دلیل تعداد کم رولیک ها در قسمت تغذیه و ریختن بار روی تسمه نقاله pvc از ارتفاع بیش از حد باشد که باعث فرو رفتگی و فشار  بیش از حد به تسمه شود. برای رفع این این مشکل می توان از رولیک های ضربه گیر استفاده کرد.
  2. خارج شدن رولیک ها از داخل پایه ها که باعث پاره شدن تسمه نقاله می شود.
  3. رفتن سنگ و یا غطعات درشت و تیز بین غلتک و تسمه نقاله های لاستیکی  این مشکل به دلیل ریختن نامناسب و زیاد  بار روی تسمه و یا نداشتن شوت ورودی اتفاق می افتد که باعث پارگی تسمه نقاله میشود.
  4. ریگلاژ تسمه وسفت کردن بیش از حد باعث پارگی در تسمه نوار نقاله
  5. طراحی نامناسب فشار و حمل مواد بیش از توان و ظرفیت تسمه از مواردی است که باید به آن توجه کرد. این مشکل باکم کردن فشار و مقدار بار ورودی و یا تعویض باب تسمه با EP بالاتر مشکل برطرف خواهد شد.
  6. جنس تسمه نوار نقاله از دیگر عواملی است که باعث پارگی تسمه نقاله  و دو پوست شدن نوار می شود.

ریگلاژ تسمه نقاله

تسمه ها بنا به دلایل زیر نیاز به استفاده از ریگلاژ تسمه نقاله  دارند:
1) اطمینان از مقدار کافی کشش  2) اطمینان از کشش مناسب نوار  3)جبران تغییرات طول نوار  4) فراهم کردن حلقه ذخیره از نوار  و….