اندازه گیری گام رزوه پیچ/گام پیچ ها با روش سه سیم

برای اندازه گیری قطر گام رزوه ها می توان از گیج های متعددی استفاده کرد که یکی از این گیج های اندازه گیری میکرومتر رزوه پیچ و مهره ومی باشد. 

که از یک فک ثابت نوک تیز و یک زبانه متحرک برای اندازه گیری قطر کوچک یک رزوه خارجی استفاده می کند. روش دیگر برای اندازه گیری قطر مورد نظر یک رزوه این است.

که سیمی با قطر مشخص را در سه محل متفاوت از رزوه قرار داده و سپس با استفاده از یک میکرومتر فاصله مابین سیمها را همانطور که در شکل نشان داده شده است، اندازه گرفت.

اندازه گیری قطر گام رزوه

نکته کلیدی در بدست آوردن مقدار دقیق قطر موردنظر از رزوه پیچ ها و اتصالات رزوه ای در این روش، انتخاب اندازه مناسبی از سیم برای اندازه گیری می باشد. بهترین اندازه سیم ها برای عمل اندازه گیری، اندازه ای می باشند که با رزوه در قطر گام آن در تماس باشند. 

میزان اندازه گیری بسته به اندازه زاویه رزوه متفاوت خواهد بود. بهترین اندازه سیم را می توان از طریق معادله زیر بدست آورد.این معادله مقدار ثابتی را برای زاویه رزوه بدست میدهد و سپس با تقسیم این مقدار ثابت بر گام رزوه (تعداد دندانه در هر اینچ)، اندازه مناسب سیم بدست می آید.

اندازه گیری گام رزوه ها

 

اندازه گیر گام رزوه ها

مقدار ثابت =(1/2)×0.5 زاویه رزوه برحسب ثانية برای رزوه های °60، بهترین اندازه سیم برابر خواهد بود با : گام ÷ 0.57735 ، و برای رزوه های °55 نیز این مقدار برابر خواهد بود. با : گام ÷ 0.56369.  بنابر این بهترین اندازه سیم برای اندازه گیری رزوه ای 24×7 / 16 . را می توان از طریق تقسیم عدد ثابت بر گام آن بدست آورد.

  به عبارت دیگر خواهیم داشت: 0 . 02405625 = 24 ÷ 0. 57735 اندازه های مناسب برای قطر سیم و مقادیر ثابت برای رزوه های یونیفاید و یوبولت می باشد.

مقادیر ثابت متریک از معادله دیگری بدست می آیند که مبنای این معادله نیز اندازه گام و قطر سیم نسبت به تعداد رزوه ها در هر اینچ می باشد. سیم های مورد استفاده در این روش از اندازه گیری رزوه می بایست سخت کاری شده و صیقلی با دقت 0. 0002 اینچ باشند.

پس از اینکه سه سیم با قطر یکسان انتخاب شدند، آنها را در سه محل از شیارهای رزوه قرار میدهند. سپس فک ثابت و متحرک میکرومتر مابین این سه سیم قرار گرفته و اندازه مابین آنها گرفته میشود. در صورتیکه رزوه دارای ابعاد نهایی صحیحی باشد، برای اینکه معلوم شود اندازه خوانده شده توسط میکرومتر صحیح است می توان از معادلات زیر استفاده کرد.

 

 

محاسبه گام رزوه ها – اندازه گام رزوه پیچ ها

M = (D+3W) – (1.5155 : P) که در آن : M = اندازه ای که توسط میکرومتر خوانده می شود، برحسب اینچ D= قطر خارجی رزوه، برحسب اینچ W = قطر بهترین اندازه سیم P = اندازه گام (تعداد دندانه در هر اینچ) برای رزوه های برای رزوه های متریک داریم : M=P+C که در آن : M = اندازه ای که توسط میکرومتر خوانده می شود، برحسب میلی متر P = اندازه گام، برحسب میلی متر C = (مقدار ثابت ) اندازه های گام، بهترین اندازه سیم و مقدار ثابت برحسب میلی متر و همین مقادیر برحسب اینچ آورده شده اند. با استفاده از این مقادیر می توان مقدار M را بدست .

پیچ دنده کبریتی


لیست قیمت و مشخصات پیچ دنده کبریتی و رزوه ذوزنقه ای 1متری – 2متری – 3متری

پیچ و مهره ها


همه چیز درباره زنگ زدگی- شکستن -سایز آچار و طراحی پیچ و مهره فولادی

پیچ های آهنی


لیست قیمت انواع پیچ آهنی و فولادی با ضخامت 5 تا 36 میلیمتر