کرپی گالوانیزه/یوبولت گالوانیزه-تولید و پخش

معرفی و کاربرد پوشش کرپی گالوانیزه -و یوبولت گالوانیزه  کرپی گالوانیزه:علت اصلی استفاده از پوشش بر روی کرپی گالوانیزه چیزی نیست جز حفاظت از فلزات در برابر خوردگی. انتخاب و پوشش دهی (  یوبولت ) مناسب یکی از مهم ترین اقدامات میباشد که باید رعایت شود. پوشش ها و روش های پوشش دهی کرپی های …

کرپی گالوانیزه/یوبولت گالوانیزه-تولید و پخش ادامه مطلب »