تاریخچه لاستیک / پیدایش کائوچو

نگاهی بر تاریخچه لاستیک ۱۴۹۳-۱۴۹۶ : اولین اروپایی که کائوچو یعنی لاستیک را به چشم دید کریستف کلمب بود. وی طی سفرش به امریکای جنوبی و هائیتی بومیان آن ناحیه را مشاهده کرد که با توپهای ساخته شده از شیرابه خشک شده بعضی از درختان بازی میکردند. ۱۷۳۶ : دانشمند فرانسوی شارل ماریه دلا کوندامین اولین …

تاریخچه لاستیک / پیدایش کائوچو ادامه مطلب »