کانوایر زنجیر هوایی/نقاله های زنجیر هوایی آزاد/کاربرد/مشخصات

نقاله زنجیر هوایی

کانوایر هوایی-کاربرد و مشخصات نقاله های زنجیر هوایی

 

کانوایر زنجیر هوایی :مزایا و معایب- مشخصات – کاربرد- و تفاوت انواع – نقاله زنجیری هوایی

کانوایرهای زنجیری هوایی مزایایی دارند که در کانوایرهای زمینی غلتکی یا تسمه ای وجود ندارد. کانوایرهای زنجیری هوایی همانند الواتور های عمودی  فضای ارزشمند کف را آزاد میسازند.  بسیاری از محصولات که توسط سیستم زنجیر هوایی حمل می شوند. در کانوایرهای سنتی غیر قابل حمل می باشند.

سه نوع کانوایر زنجیری هوایی به نامهای زیر وجود دارند. 

  1. آزاد free
  2. محرکه دار Power 
  3. ترکیبی (Power and free  (P&F 

 نام آنها اشاره دارد که چگونه کریرهای کانوایر حرکت می کنند. تمام این کانوایرها نیاز به طراحی دقیق سیستم دارند. قسمت اصلی طراحی، طراحی ارابه است : چگونه محصول توسط کانوایر حمل می شود؟ همانطور که کریر مسیر هوایی را طی می کند.

محصول باید بر روی یا درون کریر باقی بماند و کریر باید بار را روی کانوایر موازنه کند. در برخی کاربردها کریر باید بتواند محصول را جهت دهد،. مثلا محصول را در اتاقک نقاشی بچرخاند یا برای مونتاژ قطعه با دیگر تجهیزات، قطعه را دوران دهد. دومین نیاز طراحی، فاصله ایمن محصول و کریر است. برای مقاطع مستقیم کانوایر فاصله اهمیت کمی دارد، ولی در قوسها با شیبها فاصله اهمیت جدی می یابد. طرح کریر در فاصله ها نقش مهمی بازی می کند.

 

کانوایر و نقاله هوایی زنجیری (آزاد)

اولین عضو این خانواده، کانوایرهای زنجیری هوایی آزاد است. اگر چه این سیستم حداقل قیمت را دارد، عنوان آزاد اشاره به این دارد که کریرها برای حرکت آزاد می باشند. در یک سیستم آزاد محصولات یا به صورت دستی یا توسط نیروی ثقل حرکت می کنند.

مقاطع کانوایر آزاد ثقلی باید بسیار خردمندانه استفاده شود زیرا بارهای سنگین یا حتی بارهای سبک زیاد ممکن است از کانوایر خارج شوند. سیستمهای آزاد برای وضعیتهای تولید کم، مکانهای کوچک و کار دستی در بخش انبارش با سیستمP&F استفاده میشود. پائین نگه داشتن بار در حدی که بتوان به صورت دستی آن را حرکت داد اهمیت دارد. به دلایل روشن، سیستمهای آزاد باید در سطوحی استفاده شوند که برای کار کردن قابل دستیابی باشند.

پنج المان اصلی در سیستم آزاد وجود دارد.

اولین آن ریل مستقیم میباشد. دو نوع عمومی ریل (TRACK) برای سیستم های زنجیری هوایی وجود دارد : باز و بسته.

ریل باز معمولا یک تیر فولاد ساختمانی (مثلا تیر ) است که یک ترولی چهار چرخه زیر تیر آویزان می شود. ریل بسته، یک لوله گرد یا مربع است که باید یک شیار در زیر آن برای اجازه سوار شدن ارابه درون آن ایجاد شود. هر دو نوع مزایا و معایبی دارند.

قوس و مسیر های قوس کانوایر های زنجیری هوایی

دومین و سومین قسمت، ریلهای قوسدار افقی و عمودی می باشند. مسیرهای قوسدار افقی در ارتفاع یکسانی با ریلهای مستقیم قرار داده میشوند. و اجازه می دهند کریر ها در گوشه ها بچرخند. قوسهای عمودی اجازه می دهند ارایه ها از یک مسیر افقی به مسیر شیبدار تغییر یابند. هر دو نوع ریلهای قوسدار از ریلهای مستقیم خم کاری شده می باشند و هر دو در شعاعهای مختلف وجود دارد. همانطور که قبلا ذکر شد نه فقط لی اوت، بلکه محصول و ارابه به تعیین شعاع منحنی مسیرهای قوسدار موثر هستند.

 

ترولی در کانوایر زنجیر هوایی آزاد چیست؟

ترولی چهارمین المان در سیستم آزاد می باشد.  این المان روی ریل یا داخل آن سوار می شود و محصول را حمل می کند. پهنه گسترده ای از تروليها وجود دارد. هر یک با نوع مشخصی از ریل تطابق دارد. باری که حمل می شوند به تعیین نوع ترولی و ریل مورداستفاده کمک می کند. تروليها در یک سیستم آزاد با محرکه دستی معمولا دارای چهار چرخ ( برای حداقل سازی نوسان) می باشند. باید چگونگی اتصال ارابه به ترولی را در نظر گرفت، آیا نیاز به دوران دارد یا باید صلب و سخت باقی بماند؟

کاربرد کریر در کانوایر و نقاله های زنجیر هوایی تسمه نقاله های لاستیکی

المان بعدی در سیستم آزاد کریر است. همانطور که ذکر شده طرح کریر خیلی مهم است. عامل مهم چگونگی حمل محصول است. محصول باید روی کریر یا درون آن باقی بماند، به طوریکه کریر باید همواره در زیر ریل، حالت توازن خود را حفظ کند.

ساده ترین کریر، یک قلاب آویزان از ترولی است که محصول روی آن آویزان است. در دیگر موارد ممکن است چند قطعه روی یک قفسه یا در سبدها نگه داشته شوند. اگر کریر با دیگر ماشین آلات تبادل کاری داشته باشد، پایداری و تکرار پذیری موقعیت در آن بسیار مهم خواهد بود. دو المان اضافی دیگر که تقریبا به طور انحصاری در سیستم های با ریل بسته استفاده می شوند، منحرف کننده و ادغام گر می باشند.

منحرف کننده به صورت دستی یا توسط سیلندر بادی و یا سولنوئید برقی کنترل می شود. منحرف کننده ها برای هدایت تروليها از ریل اصلی به یک ریل انشعابی مانند یک ایستگاه کاری استفاده می شوند. ادغام گر نیاز به انرژی ندارد. ترولی به سادگی بالای لولای مرکزی را هل می دهد تا ترولی در مسیر مورد نظر هدایت شود.

زنجیر الواتور

زنجیر الواتور چیست؟  در بالابرهای آسانسوری سطلی از زنجیر الواتور به عنوان المان کششی و حمل  کننده که قاشقک ها (سطل ها) را به یکدیگر متصل می کند استفاده میشود. زنجیر های الواتور به اندازه های مشخص بریده میشوند.

رولیک

 رولیک ( قرقره نوار نقاله ) چیست ؟ رولیک و قرقره ها ( idlers ) در کانوایر و نقاله ها قطعاتی کاربردی و بسیار مهم هستند، که میبایست تکیه گاه مناسبی برای تسمه نقاله و نگهدارنده مناسبی برای بار حمل شده فراهم کنند. 

چرخ زنجیر

چرخ زنجیر چیست؟ چرخ زنجیر الواتور تجهیزاتی هستند که برای انتقال نیرو و هدایت زنجیر الواتور و زنجیر های مفصلی جهت کمک به انتقال نیرو و جابجایی مورد استفاده قرار می گیرند.