پایه رولیک/تولید پایه رولیک/لیست قیمت

پایه رولیک

همه چیز درباره پایه رولیکمشخصاتکاربردقیمت

 

پایه رولیک

به طور کلی پایه رولیک نوعی اتصال دهنده و تکیه گاه  قرقره ها در نقاله می باشد. که برای نصب و اتصال قرقره ها به چهار چوب نوار نقاله مورد استفاده قرار میگیرند. پایه  ها انواع مختلفی دارند که انتخاب و استفاده از ان بستگی به نوع رولیک محل نصب و وزن مواد جابجا شونده و جنس تسمه نقاله دارد. پایه رفت ،پایه برگشت ،پایه معلق ، پایه ایستاده، پایه خود تنظیم.

پایه رفت

از مهم ترین رولیک در نقاله رولیک رفت می باشند. که در قسمت رویه و قسمت باربر زیر تسمه نقاله به صورت 2 تا 5 تایی برای ایجاد تکیه گاه تسمه مورد استفاده قرار می گیرند.

از پایه رفت  برای نصب قرقره ها به چهار چوب ، ایجاد زاویه 20تا 35 درجه و تکیه گاه استفاده می شود.

پایه برگشت

از پایه که به صورت تخت و یا خمیده ساخته میشود. برای نصب یک هرزگرد در زیر چهارچوب به صورت افقی و جلوگیری از برخورد تسمه نقاله به چهار چوب استفاده می شود.

مشخصات و کاربرد غلتک نقاله

  • قطر غلتک نقاله و یا طبلک
  • پهنای غلتک
  • تاج طبلک
  • روکش غلتک
  • محور طبلک

معلق

به دلیل معلق بودن و انعطاف پزیری زیاد به صورت 3 و یا 5 تایی به صورت زنجیری و از تیرهای طولی آویزان میشود. این پایه در حمل مواد معدنی، سنگین و درشت ،و قسمت تغذیه که در اثر ضربه حاصل ازسقوط مواد سنگین باعث خرابی نوار میشوند. عملکرد مناسبی دارد.

پایه رولیک ایستاده

به صورت 2 تایی توسط یک شفت رولیک از 2طرف پایه نصب میشوند.کاربر ان بیشتر در نقاله های سبک و کوتاه میباشد. پایه خود تظیم و راهنما به طور کلی در نقاله های تسمه ای مواقعی است که حتی با ساخت دقیق نقاله و ریگلاژ تسمه نقاله و غلتک های انتهایی تسمه به طرفین کشیده و حرکت جانبی دارد. درمواقعی که تسمه نقاله به دلیل ریزش مواد و حمل مواد سنگین و طولانی است استفاده میشود. این پایه به دلیل داشتن محور متحرک در قسمت میانی  باعث هدایت تسمه به وسط نقاله می شود.

ریگلاژ تسمه نقاله

تسمه نقاله ها بنا به دلایل زیر نیاز به استفاده از ریگلاژبلت کانوایر  دارند:
1) اطمینان از مقدار کافی کشش
2) اطمینان از کشش مناسب نوار
3)جبران تغییرات طول نوار
4) فراهم کردن حلقه ذخیره از نوار