پایه رولیک/تولید پایه رولیک/لیست قیمت

همه چیز درباره پایه رولیک -مشخصات -کاربرد -قیمت

پایه رولیک
پایه رولیک

پایه رولیک:

به طور کلی پایه رولیک نوعی اتصال دهنده و تکیه گاه رولیک در نقاله می باشد. که برای نصب و اتصال رولیک به چهار چوب نوار نقاله مورد استفاده قرار میگیرند.

پایه رولیک ها انواع مختلفی دارند که انتخاب و استفاده از ان بستگی به نوع رولیک محل نصب و وزن مواد جابجا شونده و تسمه نقاله دارد.

پایه رفت ،پایه برگشت ،پایه معلق ، پایه ایستاده، پایه خود تنظیم.

پایه رولیک

رولیک رفت

-از مهم ترین رولیک در نقاله رولیک رفت می باشند. که در قسمت رویه و قسمت باربر زیر تسمه نقاله به صورت 2 تا 5 تایی برای ایجاد تکیه گاه تسمه مورد استفاده قرار می گیرند.

پایه رولیک رفت برای، نصب رولیک به چهار چوب ، ایجاد زاویه 20تا 35 درجه و تکیه گاه استفاده می شود.

پایه برگشت

از پایه که به صورت تخت و یا خمیده ساخته میشود. برای نصب یک رولیک در زیر چهارچوب به صورت افقی و جلوگیری از برخورد تسمه نقاله به چهار چوب استفاده می شود.

کشش و نصب تسمه نوار نقاله

معلق

به دلیل معلق بودن و انعطاف پزیری زیاد به صورت 3 و یا 5 تایی به صورت زنجیری و از تیرهای طولی آویزان میشود. این پایه در حمل مواد معدنی، سنگین و درشت ،و قسمت تغذیه که در اثر ضربه حاصل ازسقوط مواد سنگین باعث خرابی نوار میشوند. عملکرد مناسبی دارد.

پایه رولیک ایستاده

به صورت 2 تایی توسط یک شفت رولیک از 2طرف پایه نصب میشوند.کاربر ان بیشتر در نقاله های سبک و کوتاه میباشد.

پایه خود تظیم و راهنما

به طور کلی در نقاله های تسمه ای مواقعی است که حتی با ساخت دقیق نقاله و (ریگلاژ تسمه نقاله) و (غلتک های انتهایی)  تسمه به طرفین کشیده و حرکت جانبی دارد. درمواقعی که تسمه نقاله به دلیل ریزش مواد و حمل مواد سنگین و طولانی است استفاده میشود. این پایه به دلیل داشتن محور متحرک در قسمت میانی  باعث هدایت تسمه به وسط نقاله می شود.