اتصالات کمک فنر کامیون ها

اتصالات کمک فنر در کامیون ها ها بخش مهمی از سیستم تعلیق کامیون ها هستند. یوبولت ها فنرهای بزرگ سیستم تعلیق ماشسن شما را کنار هم نگه می دارند. بدون این موارد، سیستم تعلیق کامیون وجود نخواهد داشت.

نشانه های خرابی اتصالات کمک فنر در کامیون ها چیست؟

   • شل شدگی پیچ U-

   • ترک خوردگی 

   • زنگ زدگی 

  حال سوال این است که چگونه باید از کرپی ها مراقبت کرد؟

    • بررسی  کامیون  قبل از سفر

    • تعویض  های ترک خورده

    • تعویض u-bolt های زنگ زده

   بررسی ها قبل از سفر

   قبل از هر سفر، پیچ ها را بررسی کنید.حمل بار با کامیون می تواند فشار زیادی را به سیستم تعلیق وارد کند که بستگی به بار سنگین دارد. هر چه بار سنگین تر باشد فنر بزرگ و بولت فشار بیشتری وارد می کند و در نتیجه باعث ایجاد مشکل می شود. اگر آنها از هم جدا شوند، نه تنها بار شما، بلکه احتمالاً دکل شما را محکوم می کند. به همین دلیل است که باید عادت کنید قبل از هر سفر آنها را چک کنید.

    

   سفت کردن پیچ U و کرپی شل شده کامیون

   هنگام بررسی پیچ و مهره های u، فاکتورهای مختلفی را باید در نظر بگیرید. اگر پیچ u-پیچ های شما به هر نحوی شل است، لطفاً در اسرع وقت آنها را سفت کنید. سفت کردن آنها به هیچ وجه به آنها آسیب نمی رساند. اگر آنها را به درستی سفت نکنید، ممکن است بلافاصله از بین برود و سیستم تعلیق کامیون شما را خراب کند.

   تعویض کرپی بولت ترک خورده 

   یکی دیگر از مسائلی که می تواند  در کامیون ها ایجاد شود، ترک ها هستند. ترک می تواند در هر قطعه ای از تجهیزات رخ دهد، اما پیچ و مهره های کمک فنر جدی تر از سایر تجهیزات است. اگر شکافی در پیچ کرپی مشاهده کردید، در اسرع وقت آنها را تعویض کنید.

    

   تعویض کرپی زنگ زده 

   وقتی می‌خواهید بفهمید که پیچ کرپی های گالوانیزه  شما نیاز به تغییر دارند یا خیر، میزان زنگ‌ زدگی آن‌ها را در نظر بگیرید. زنگ زدگی می تواند ساختار پیچ و مهره ها را ضعیف کند و احتمال شکستگی آن را بیشتر کند.

   اگر پیچ‌های u-پیچ‌های شما زنگ‌زده می‌شوند، ممکن است زمان آن رسیده که آنها را با موارد جدید تعویض کنید.

   حفظ و نگهداری صحیح از اتصالات کمک فنر کامیون می تواند به حفظ کامیون شما درهنگام رانندگی در جاده های باز کمک کند. به همین دلیل است که باید بررسی های معمول قبل از رانندگی خود را انجام دهید و بر روی پیچ و مهره ها و اتصالات کامیون خود تأکید بیشتری کنید.

    

   مطالب مرتبط :

    

   کاربرد بست کابل-بست لوله/ کرپی لوله /بست یوبولت

   کرپی زیر شاسی کامیون