کرپی پوشش لاستیکی

کرپی پوشش لاستیکی

شکل “U” پیچ، اتصال ایمن را تضمین می کند و ثبات بیشتری را برای اتصال فراهم می کند. کرپی ها به عنوان اتصال دهنده در قاب بندی، لنگر برای پایه ها و سقف ها، نگهدارنده برای لوله ها و مجراها، و همچنین پیچ و مهره برای اجزای موتور و محور موتور عمل می کنند. کرپی ها […]

کرپی پوشش لاستیکی بیشتر بخوانید »