مهره کبریتی

پیچ رزوه کبریتی

پیچ دنده کبریتی-پیچ دنده ذوزنقه/مشخصات رزوه و قیمت

پیچ دنده کبریتی – دنده ذوزنقه – پیچ حرکت خطی ✔  پیچ دنده کبریتی – پیچ دنده ذوزنقه (1 – 2 – 3متری ) ✔  پیچ و مهره های انتقال قدرت و جابه جایی ✔  پیچ و مهره دیگ جمع کن ✔  پیچ و مهره بال اسکرو ✔  پیچ و مهره جک خودرو ✔  پیچ …

پیچ دنده کبریتی-پیچ دنده ذوزنقه/مشخصات رزوه و قیمت ادامه مطلب »