کرپی زیر شاسی کامیون

کرپی‌های زیر شاسی کامیون، معمولاً از پیچ های U شکلی استفاده می‌کنند. این پیچ‌ها برای اتصال محورها به فنرها و نیز اتصال سایر اجزای سخت‌افزاری به کامیون استفاده می شوند.   استفاده از کرپی زیر شاسی کامیون این اتصال دهنده با شکل حرف U انگلیسی با دو بازو یا پایه رزوه دار برای حمایت از […]

کرپی زیر شاسی کامیون بیشتر بخوانید »