اتصال سیم بکسل و طناب با بست بکسل

بست بکسل چیست؟/ کرپی یوبولت دربست بکسل

این نوع از بست که از یک بولت دو سر رزوه کرپی یو شکل  ، روبند و مهره تشکیل می شود ، به عنوان بست های سیم بکسل (گیره کلیپس) جهت اتصال در سیم بکسل و یا طناب استفاده می شوند.   بست بکسل در بست های 2 پیچ سیم بکسل کلیپس و یا بست […]

بست بکسل چیست؟/ کرپی یوبولت دربست بکسل ادامۀ مطلب »