تسمه لاستیکی در کانوایر لوله

کاربرد و مشخصات کانوایر لوله ای تسمه ای

اختلاف اصلی بین یک کانوایر تسمه ای ناودانی و کانوایر لوله ای، هندسه هرزگرد آنها است. با کانوایر تسمه ای ناودانی جایی که محصول به روی تسمه بارگذاری شود هندسه به شکل ناودانی است . میتوان هنگامی که محصول روی تسمه قرار گرفت هرزگردها را به صورتی در اطراف تسمه آرایش داد تا لبه تسمه بتدریج همپوشانی کند و هرزگردها روی تمام گوشه ها قرار گیرند و یک کانوایر لوله ایجاد کنند.

در چه مواردی از تسمه لاستیکی استفاده می شود؟ ( 0تا100تسمه نوارنقاله/قیمت عرض30تا180 )

مزایا و معایب کانوایر های تسمه ای طرح لوله ای

نوار نقاله های لوله ای نسبتاً جدید ،هستند در مقایسه با تسمه نقاله ناودانی که تقریباً ۱۵۰ سال قدمت دارند و از آن زمان بدون تغییر باقی مانده اند.
مناطق بار گذاری دنباله و سیستم محرکه کانوایر لوله ای با کانوایرهای تسمه ای ناودانی استاندارد یکسان میباشند اختلاف اصلی در مقطع میانی است هندسه لوله برخی مزایا را ایجاد می.کند مثلاً هیچ نیازی برای پوشش نیست زیرا تسمه یک پوشش ایجاد می.کند کانوایرهای لوله ای میتوانند به شکل موثرتری از قوسهای افقی و عمودی با شعاع 100 تا 400 متر عبور .کند سرانجام این نوع از کانوایر میتواند تا شیب 30 درجه به جای شیب 20 درجه برای تسمه های ناودانی بالا رود.
اگرچه کانوایرهای لوله ای یک طرح ایده آل به نظر میرسند لیکن معایبی نیز دارند اولین عیب آن است که از نظر ساخت و نگهداری اندکی گران ترند . دومین عیب این است که کانوایر لوله ای ظرفیت حمل کمتری برای یک پهنای تسمه مشخص دارند. آخرین عیب اینکه به خاطر هندسه ،لوله کانوایر لولهای بلندتر از یک کانوایرتسمه ای ناودانی است و همچنین برگشت تسمه نیز شکل لوله دارد.