پیچ کبریتی/پیچ دنده ذوزنقه/مشخصات رزوه پیچهای آکمه/قیمت فروش

 آنچه که از تاریخچه آن معلوم است مدلهای نخستین پیچ و مهره ها و رزوه ها دارای تنوع شکلی وسیعی بوده است.

در اوایل سال 1840 مردی انگلیسی به نام .Sir Joseph Whitworth  اولین رزوه استاندارد را تولید کرد.

رزوه °55 با پای دنده شعاعی که با همین اسم به عنوان استاندارد بریتانیا (British Standard) نیز پذیرفته شد. و به مدت بیش از یک قرن نیز این استاندارد مورد استفاده قرار می گرفت.

پیچ دنده کبریتی-دنده ذوزنقه-پیچ حرکت خطی

 

البته در این رابطه دیگر کشورها به روش خودشان عمل کردند. تنها پس از سه سال از معرفی رزوه ویت ورث.، مردی آمریکایی به نام William Sellers نوع جدیدی از رزوه ها با زاویه دنده °60 را معرفی نمود. Sellers فهمید که اندازه گیری رزوهها با زاویه دنده °55 سخت و دشوار است.

پیچ کبریتی -لیست قیمت انواع پیچ دنده کبریتی

 

استاندارد رزوه پیچ ها و اتصالات رزوه ای

پیچ و مهره جک -پیچ و مهره دیگ جمع کن

 

طرح او در نهایت به عنوان استاندارد آمریکا (American Standard) پذیرفته شد. در پی مبهم آمیز بودن مساله استانداردها، مجمعی بین المللی در سال 1898 در سوئیس گرد هم آمدند. و در نهایت دندانه متریک 1.System International) S) را به عنوان رزوه استاندارد معرفی نمودند.

کشورهای اروپایی زیادی این استاندارد را به عنوان استاندارد ملی خود در رابطه با رزوه ها انتخاب نمودند. در سال 1948، بمنظور استانداردسازی تولید. ( که به عنوان مشکلی آزاردهنده برای متفقین در طی جنگ جهانی دوم تبدیل شد.) کشورهای آمریکا، کانادا و انگلستان توافق کردند که رزوه پیچ پیچ و مهره هایونیفاید .Unified Screw) (Thread را به عنوان رزوه استاندارد در میان خود بپذیرند. 

 

 پیچ های دنده کبریتی-آکمه (پیچ کبریتی-پیچ دنده ذوزنقه )

قرن نوزدهم برمی گردد. این نوع رزوه ها ( پیچهای دنده کبربتی -ذوزنقه ) به منظور جایگزینی به جای رزوه های مربعی. شکل و دیگر شکل های رزوه ها که جهت ایجاد حرکت عرضی و متقاطع و مکانیزم های مکانیکی بکار می رفتند، ایجاد شدند.

امروزه، استفاده از این نوع پیچها کاربرد وسیع تری یافته است و در جاهایی که بارهای سنگین بایستی انتقال یابند بکار می روند. برای مثال در پیچ و مهره های بال اسکرو پیچ و مهره بال اسکرو : بال اسروها از یک پیچ هرزگرد و مهره ای که شامل ساچمه ها است تشکیل شده اند، که وجود ساچمه ها باعث می شود هیچ تماسی بین پیچ و مهره ایجاد نشود.

وقتی که مهره را در حول محور خودش می چرخانید آن وقت تا زمانیکه شیارهای پیچ به طور مداوم در شکل حلزونی خود هستند، مهره در جهت محوری خود حرکت می کند. به عبارت دیگر اسکرو یک عضو مکانیکی است که حرکت چرخشی را به حرکت خطی تبدیل می کند.

اسکرو ها چیزی را حرکت می دهند یا نیرویی را انتقال می دهند و این یعنی نیروی چرخشی کوچکی را به نیروی رانشی قوی تبدیل می کنند.

 

سه نوع فرم استاندارد برای رزوههای ( آكمه -کبریتی -ذوزنقه )وجود دارد:

 

  • رزوههای آکمه همه کاره (General Purpose) 
  • رزوه های آکمه متمرکز (Centralizing) 
  • رزوه های آکمه کوتاه (Stub)

که هر سه نوع این رزوه ها دارای زاوية °29 می باشند.

ماکزیمم قطر بزرگ رزوه های خارجی این پیچها برابر قطر بزرگ اسمی می باشد.

مینیمم قطر گام رزوه های داخلی پیچهای ذوزنقه برابر قطر بزرگ پایه منهای ارتفاع پایه رزوه (0.5) می باشد.

قطر کوچک پایه نیز در این پیچ ها برابر قطر بزرگ پایه منهای دو برابر ارتفاع رزوه پایه می باشد.

قطر کوچک مینیمم در رزوه های آکمه همه کاره داخلی برابر مقدار پایه آن می باشد.

قطر کوچک مینیمم در رزوه های آکمه متمرکز داخلی حدود p 0.1 بیشتر از مقدار پایه آن می باشد.

تلرانسهای مشخص شده برای طول درگیریهایی از رزوه ها بکار می روند که از دو برابر قطر اسمی خود تجاوز ننمایند.

 

توضیحات ارائه شده در این قسمت از استانداردها. (FED – STD – H28 / 12)   و   (FED – STD – H28 / 13) بدست آمده اند. اطلاعات مربوط به ابعاد رزوه های آکمه را می توان در استانداردهای.( ANSI / ASME B  1.5 و ANSI / ASME B1 . 8) نیز مشاهده نمود.

اولین استانداردها برای پیچ های دنده کبریتی و ذوزنقه ای در سال 1952 تحت عنوان 1952 –  .(ASA B1.5 و ASA B1.8  1952) معرفی گشته اند. شکل این نوع رزوه ها نسبت به استاندارد اولیه خود تغییری نیافته است.

 

 

پیچ رزوه های آکمه (پیچ دنده ذوزنقه )همه کاره

 

رزوه های آکمه همه کاره سه دسته هستند. (26 3G و 4G که حرف G در آنها نمایانگر حرف اول 1″General purpose” می باشد. که هر کدام از آنها در تمامی قطر های خود جهت حرکت آزاد دارای لقی می باشند.

بطوریکه ممکن است بر روی رزوه های داخلی که بصورت صلب ثابت شده اند. و یا رزوه های خارجی که عمود بر محور خود حرکت کرده و توسط یاتاقان یا یاتاقانهایی حرکتشان محدود می شود، مونتاژ گردند.

از بین این رزوهها، رزوه های دسته 2G نسبت به دیگر دسته ها ترجیح داده می شوند. ولی در صورتی که میزان خلاصی یا لقی بغل دنده (Backlash). و یا بازی طولی محوری (End play). در این دسته از رزوه ها بیشتر از حد مطلوب گردد.، از دیگر دسته های رزوه استفاده میشود.

 

رزوه های (دنده کبریتی )آکمه متمرکز نیز دارای سه دسته میباشند.

 

( 3C، 2C و 4C که حرف “C” در آنها نمایانگر حرف اول “Centralizing” می باشد. که دارای لقی محدودی در قطرهای اصلی خود در رزوه های داخلی و خارجی میباشند. بطوریکه وجود یک یاتاقان در قطر اصلی باعث حفظ حالت هم محوری رزوه شده.

و از ایجاد حالت گوه ای مانند بر روی سطوح جانبی رزوه جلوگیری می کند. قبلا رزوه های دسته 5C و 6C شناخته شده تر بودند ولی این دسته از رزوه ها زیاد توصیه نمی گردند.

رزوه های دسته 2C نسبت به رروههای دسته 5C و 6C ترجیح داده می شوید. مادامی که انتخاب یکی دیگر از دسته این رزوه ها بتواند باعث کاهش میزان خلاصی یا لقی بغل دنده و یا بازی طولی محور شود.

از رزوه های دسته 2C استفاده نخواهد شد. هم برای رزوه های همه کاره.، و هم برای رزوه های متمرکز توصیه می شود که رزوه های داخلی و خارجی که با همدیگر مورد استفاده قرار می گیرند. هر دو در یک دسته باشند. رزوه های متمرکز از ایجاد حالت گوه ای شدن بر روی سطوح جانبی خود جلوگیری می کنند.

 

رزوه ( آکمه – کبریتی – ذوزنقه ) کوتاه

 

رزوه های آکمه کوتاه (Stub Acme Thread) در اوایل سال 1900 طراحی و ساخته شدند. و معمولا استفاده از آنها محدود به کاربردهای غیرمعمول میباشد.، که در آنها بخاطر برخی ملاحظات مکانیکی یا متالورژیکی.، رزوه های با گام درشت و عمق دنده کم بکار می رود.

تلرانسها و لقیهای مربوط به دسته 2G برای رزوه های آکمه کوتاه نیز توصیه شده و بکار می روند. رزوه های دسته 3G و 4G نیز در حالتی که خلاصی یا لقی بغل دنده، و یا بازی طولی محوری بیش از حد مشاهده شود مورد استفاده قرار می گیرند.

نامگذاری رزوه های آکمه با آوردن اندازه قطر اسمی که بصورت کسری یا اعشاری بیان می شود.، مقدار tpi و دسته بندی آن صورتمی پذیرد. بطور مثال12-7/16 ACME-2G. نمونه ای ار نامگذاری این نوع رزوه ها می باشد. در این مثال رزوه چپ گرد را می توان بصورت .ACME – 2G – LH 7 / 16 – 12 . نامگذاری نمود.

رزوه های آكمه کوتاه دارای دسته بندی نمی باشند. و با توجه به مثالهای یاد شده می توان آنها را بصورت 12- 7/16 Stub Acme و یا Stub Acme- LH7 / 16 – 12 نامگذاری نمود. تمامی دسته های رزوه های آکمه خارجی و داخلی همه کاره را می توان بجای یکدیگر مورد استفاده قرار داد.

 

انواع پیچ دنده کبریتی -دنده ذوزنقه ای

 

مقدار انطباق در رزوه های آکمه(پیچ کبریتی) متمرکز برابر با مجموع تلرانس قطر بزرگ و لقى قطر بزرگ. ،در رزوه های داخلی و تقریبا برابر با تلرانس قطر بزرگ در رزوه های خارجی و یا کمتر از لقى قطر گام در رزوه های خارجی می باشد.

رزوه های خارجی دسته 2C که دارای لقی قطر گام بزرگتری نسبت به دیگر دسته های رزوه های خارجی شامل 3C و 4C می باشند. می توانند بجای رزوه های داخلی 3C ، 2C و یا 4C نیز بکار گرفته شوند و تمامی وظایف آنها را نیز به انجام برسانند.

بطور مشابه، رزوه های خارجی دسته 3C را نیز می توان بجای رزوه های داخلی 3C و 4C بکار برد. رزوه های خارجی 4C نیز تنها بجای رزوه های داخلی 4C میتوانند بکار بسته شوند.

 

لقي، تلرانس و ابعاد رزوه های اكمه

 

در رزوه های (کبریتی – ذوزنقه ای ) همه کاره و همچنین رزوه های آکمه کوتاه مقدار لقی (می نیمم فاصله خالی). قطرهای بزرگ و کوچک بدین صورت محاسبه می شود. :

برای ایجاد حداقل لقى قطری در قطر کوچک رزوه های خارجی در رزوه های با تعداد 10 دنده در هر اینچ (topi 10) و بیشتر.

ماکزیمم قطر کوچک را حدود( 0.020) اینچ کوچکتر از قطر کوچک پایه می سازند.

در رزوه های با گام دنده ریز نیز ماکزیمم قطر کوچک را حدود(0.010) اینچ زیر قطر کوچک پایه می سازند.

برای ایجاد حداقل القى قطری در قطر بزرگ، در رزوه های با تعداد (10) دنده در هر اینچ و بیشتر.

اندازه مینیمم قطر بزرگ رزوه های داخلی را به مقدار (in (0.020 بزرگتر از قطر کوچک پایه می سازند. 

در رزوه های با گام دنده ریز نیز این اندازه را (in  (0.010 بزرگتر از قطر کوچک می سازند.

گوشه های سردنده رزوه های ذوزنقه ای همه کاره خارجی ممکن است و نسبت به محور رزوه تحت زاویه 45° و با ماکزیمم عمق (p (0.667 پخ زده شود. 

این مقدار عمق به ماکزیمم عرض قسمت تخت پخ که برابر(P (0.945 می باشد بستگی دارد. برای ایجاد حداقل لقی قطری در قطر کوچک رزوههای خارجی، در رزوههای با تعداد 10 دنده در هر اینچ و بیشتر.، ماکزیمم مقدار قطر کوچک را حدود in. 020 کوچکتر از قطر کوچک پایه می سازند.

 

لقی در رزوه های پیچ کبریتی

 

برای رزوه های  پیچ کبریتی با گام دنده ریز نیز این اندازه برابر in0 . 010 می باشد.

برای ایجاد حداقل لقى قطری در قطر کوچک، مینیمم قطر کوچک رزوه های داخلی را حدود 0.1p بزرگتر از قطر کوچک پایه می سازند.

حداقل لقى قطری در قطر بزرگ نیز از طریق ایجاد می نیمم قطر بزرگ رزوههای داخلی حدود D 0.001 بزرگتر از قطر بزرگ پایه بدست می آید.

گوشه های سردنده رزوه های پیچ کبریتی خارجی متمرکز نسبت به محور رزوه با زاویه 45 با می نیمم عمق p 0.05 و ماکزیمم عمق p 0.667 پخ زده می شود.

این عمق پخ زنی به اندازه عرض قسمت تخت پخ بستگی دارد که مینیمم مقدار آن p 0.0707 و ماکزیمم مقدار آن P 0.0945 میباشد.

رزوه های خارجی ممکن است در گوشه های قطر کوچک خود به صورت گرد پخ زده شوند. که در این حالت نباید اندازه شعاع  آنها ازP 0.1 بزرگتر شود.

اندازه شعاع پخ گرد گوشه های رزوههای داخلی نیز در قطر بزرگ نبایستی از p 0.06 بزرگتر شود.

انواع پیچ ها و رزوه های مربعی

رزوه های مربعی اصلاح شده نمونه دیگری از انواع رزوههای أكمه، رزوه های مربعی اصلاح شده (Modified Squar Thread) می باشند. که برای استفاده در حرکت های انتقالی و انتقال بارهای محوری مقاوم در جاهایی که تنها بارهای شعاعی کوچک مجاز به استفاده باشند، طراحی شده اند.

زاویه مابین سطوح جانبی در این نوع دنده ها برابر °10 بوده و در قسمت سر و زیر دنده برش داده شده اند. این رزوه دارای ارتفاع دنده به اندازه ي 0.5 بوده و ضخامت آن در خط گام نیز برابر م 0.5 می باشد.

نوع خارجی این رزوه ها نسبت به خط عمود بر محور خود حالت متقارن دارند. 10 درجه بودن زاویه مابین سطوح این رزوه ها باعث می گردد. که عملا این رزوه ها مشابه رزوه های مربعی گردند که در نتیجه ساخت این نوع رزوه ها را از نظر اقتصادی مقرون به صرفه می گرداند.

6SPL 10°FORM-1% نوعی نامگذاری برای رزوه های مربعی اصلاح شده می باشد.

از استاندارد FED – STD – H28 / 19A می توان اطلاعات اضافی بیشتری را در رابطه با ابعاد، لقيها و تلرانس های مربوط به این رزوه ها مشاهده کرد.

یوبولت 2اینچ گالوانیزه
یوبولت
پیچ رزوه کبریتی و پیچ بتن یک متری
قیمت پیچ دنده کبریتی