پیچ و مهره/سایز آچارگیر وزن و ابعاد پیچ ها/مشخصات فنی/قیمت فروش

پیچ و مهره

مشخصات فنی کاربرد و سایز بندی انواع پیچ و مهره ها

 

انواع رزوه در در اتصالات پیچی

 

پیچ و مهره ها و کاربرد آنها

پیچ و مهره ها یکی از عمده ترین روش های اتصال، بخصوص اتصالات مکانیکی،  هستند که در اکثر صنعت ها و ماشین آلات استفاده می شود. واژه (Bolt) واژه ی عام است که به همه اتصال دهنده های رزوه دار مانند پیچ های دو سر رزوه دنده کبریتی بدون گل یا تمام رزوه (Stud Bolt) و نیز پیچ های خودکار (Machine Screws) گفته می شود.

 

دلیل شکست پیچ -دلیل زنگ زدگی-اندازه گیری گام

 Bolt – پیچ 

بحث های گوناگونی در ارتباط با پیچ و مهره ها مانند مواد و آلیاژهای مصرفی، ابعاد مورد نیار.، آنالیز شیمیایی و خواص مکانیکی و فیزیکی، طراحی و هندسه، تعاریف تخصصی، روش تولید، بازرسی و کنترل کیفیت، کاربردها، پوشش دهی و رنگ، انواع پیچ و مهره و طبقه بندی آنها، نشانه گذاری، عیوب احتمالی.، روش های اعمال گشتاور، استانداردهای مرتبط، خوردگی، انواع شکست، عملیات حرارتی، نمونه برداری و مستندسازی وجود دارد. که در استاندارد 1891 ISO ، تعاریف و واژه های مربوط به آنها بیان شده است.

Bolt به پیچی گفته می شود که به همراه مهره به کار رود (اغلب به صورت استوانه و با انتهایی تخت) و عمدتا به در صنعت کاربرد دارد.

در همه ماشین آلات از اتصالات پیچ و مهره ای (Bolted joints) استفاده می شود، که از آن جمله می توان به هواپیماهای خودروها، وسایل نقلیه ریلی.، ماشینهای راهسازی، پرسها، سیستم های جابه جا کننده اجسام و نظایر آنها اشاره نمود.

بسیاری از عیوب و مشکلات مشاهده شده در این نوع ماشین آلات نیز از اتصالات پیچی به کار رفته در آنها به وجود می آید. بنابراین می توان گفت که اتصالات پیچی از اهمیت زیادی برخوردار هستند. به همین دلیل باید اینگونه اتصالات را با دقت زیاد محاسبه و طراحی نمود، تا بتوان با اطمینان کافی از ماشین آلات بهره برداری کرد.

پیچ ها و دیگر اجزای رزوه دار، جزو استانداردترین قطعات صنعتی به شمار می روند و طراحان غالبا جزئیات پیچهای موردنیازشان را محاسبه و طراحی نمی کنند و با توجه به معیارهای خاصی، صرف پیچها را از جدولهای استاندارد انتخاب می نمایند. ولی برای ایجاد قابلیت اطمینان بالا در ماشین آلات، لازم است کار محاسباتی در طراحی اتصالات پیچی انجام شود.

 

انواع رزوه ها

از نظر هندسی 125 نوع رزوه وجود داردکه آشنایی با 30 نوع از انها برای استفاده در انواع صنایع کافی است.  اتصالات میکانیکی مانند پیچها(bolt stud bolt) دارای رزوه های خارجی بوده و مهره ها و سوراخ های رزوه شده دارای رزوه داخلی هستند.

رزوه از سه قسمت ،ریشه ،قله و پهلو تشکیل شده و زاویه معمول هر رزوه در سیستم متریک 60 درجه میباشد

پیچ و مهره ها

لیست قیمت پیچ خشکه 8.8

لیست قیمت ، سایز بندی پیچ خشکه 8.8  / نیم رزوه و تمام رزوه

پیچ و مهره چیست

پیچ و مهره چیست؟

معرفی انواع فرم ظاهری و کاربرد رزوه در پیچ و مهره ها / آچارخورپیچ ها