واشر تخت آهنی -فولادی/تولید واشر تخت/ کاربرد واشر در اتصالات-قیمت فروش

واشر تخت

تولید انواع سایز های  واشر تخت فلزی – کاربرد و مشخصات واشرآلات

 

واشر تخت چیست؟

برای کاهش اصطکاک (جهت چرخیدن مهره) و افزایش نیروی اتصال پیچ و مهره (clamp force) و همچنین برای یکنواخت نمودن توزیع نیرو، از واشر استفاده میکنیم.
در بازرسی ابعادی واشر، قطر درونی و بیرونی، و نیز ضخامت آن اندازه گیری می شود. علاوه بر این، می توان زاویه تراش لبه ها، مطابقت هندسی، مدور بودن و صاف بودن آنرا بررسی نمود.
توجه: تلرانس های ابعادی واشر در استاندارد 522 DIN آمده است.
واشر باید مورد بازرسی چشمی قرار گرفته و عاری از هر عیبی از جمله پلیسه، خراشیدگی عمیق و کندگی باشد.

واشر تخت

برسی کیفیت واشر تخت ها

براساس سیستم متریک، تعداد نمونه برداری برای بازرسی چشمی واشر ۲۰ عدد است و حداکثر یکی از این ۲۰ نمونه می تواند مردود شود.
زبری سطح برای واشرهای با ضخامت کمتر از 3 میلی متر، حداکثر ۱/۶ میکرومتر برای بیں ۳ تا ۶ میلی متر ۳/۲ میکرومتر و برای بزرگتر از ۶ میلی متر، ۶/۳ میکرومتر می باشد. زبری کناره های واشر حداکثر ۲۵ میکرومتر است.

تعداد نمونه برداری برای بازرسی ابعادی واشر با کیفیت بالا (Grade A) برای دو مشخصه قطر خارجی و داخلی به ترتیب ۵۰ و ۸۰ عدد می باشد.  و برای محصول با کیفیت معمولی(Grade C) به ترتیب ۳۲ و ۵۰ عدد است.

تعداد نمونه برداری برای بازرسی سایر مشخصه های ابعادی مانند ضخامت برای محصولات با کیفیت بالا (Grade A) ۳۲ عدد (2=Ac = حد پذیرش) و برای محصولات با کیفیت متوسط (Grade C) ۲۰ عدد می باشد.

تنها آزمایش مکانیکی که روی واشر انجام میگیرد، تست سختی سنجی است .که در آن مطابق استاندارد اروپایی، تعداد نمونه برای محصولات با کیفیت بالا (Grade A) بدون توجه به حجم انباشته ۲۰ عدد (0=Ac). و برای محصولات با کیفیت متوسط (Grade C) ۸۰ عدد (1=Ac) پیش بینی می شود.

روی بسته بندی واشر، نوع و شماره استاندارد مکانیکی و ابعادی تولید، تعداد محموله اندازه اسمی واشر و نام سازنده به عنوان Shipping Mark ثبت می شود. .

 

کاربرد انواع واشر تخت

در اتصالات استاتیک، باید از واشر تخت استفاده کرد، در حالی که در اتصالات دینامیک که وجود ارتعاش و لرزش متحمل می باشد، برای جلوگیری از لقی در محل اتصال، از واشر فنری استفاده می شود.
در ضمن اگر قطر سوراخ قطعه کار بزرگ تر از حد مجاز باشد، می توان از واشری با قطر داخلی مناسب و ضخامت کانی برای جبران نقیصه استفاده نمود.

در اغلب مراجع، استفاده از واشر برای پیچ های گرید 10.9 و 12.9 اکیدا توصیه شده است. در اغلب اتصالات، یک واشر در زیر گل پیچ و یک واشر زیر مهره قرار میگیرد مگر اینکه گل پیچ فلنجی باشد، که در این صورت، واشر در زیر مهره کفایت میکند.
به علت ارزان بودن و قابلیت کاربرد مجدد واشر، استفاده از آن در پیچهای گرید 8.8 نیز توصیه می شود.

واشر تخت

 آلیاژ و استاندارد  واشر تخت

سختی واشرها در ۳گروه زیر قرار میگیرد:

  • کلاس ۱۴۰ ویکرز که سختی واشرهای این گروه باید بین ۱۴۰ تا ۲۰۰ ويكرز باشد.
  • کلاس ۲۰۰ ویکرز که سختی واشرهای این گروه باید بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ باشد.
  • کلاس ۳۰۰ ویکرز که سختی واشرهای این گروه باید بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ ويكرز باشد. مشخصه های ابعادی گروه ج با دو گروه دیگر متفاوت است. 

 

سختی و مقاومت واشر تخت ها

به عبارت دیگر پایین بودن سختی واشر معادل الاستیسیته بیشتر بوده و موجب می گردد تا اتصال جذب و جفتی ایجاد شود.
در یک اتصال معمولی که هدف اصلی استفاده از واشر، توزیع نیرو است، از واشر نرم (Soft) با حداقل سختی ۱۴۰ ویکرز استفاده میشود ولی در اتصالات استحکام بالا ( High-Strength) از واشر سختکاری شده ( Quenched-tempered) با سختی حداقل ۳۰۰ و حداکثر ۴۰۰ ویکرز استفاده می شود تا از فرو رفتن اجزای اتصال در همدیگر (Embedment) جلوگیری گردد.

مطابق استاندارد ASME B18.22M چنانچه واشری پوشش گالوانیزه گرم داشته باشد. در اتصال High-Strength، باید دارای سختی ۲۷۰ تا ۴۴۰ ویکرز باشد.