نقطه بارگیری تسمه نوار نقاله/ضربه در قسمت بارگیری نوار نقاله

ضربه در نقاط بارگیری تسمه نقاله

جلوگیری از ضربه وارده در قسمت بارگیری و ریزش مواد در نقاله های تسمه ای.

 

جلوگیری از ضربه در نقطه بارگیری: از آنجا که در صفحه قائم جهت جریان مواد بارگیری شده روی تسمه نوار نقاله تقریبا هیچ گاه هم جهت با حرکت نوار نیست. لذا در اثر ریختن مواد روی سطح نوار مقدار به آن وارد می شود. مواد خیلی نرم، حتی اگر سنگین باشند، ضربه زیادی وارد نمی کنند، اما درد که فاصله قرقره ها در محل بارگیری نزدیک به هم نباشد، می تواند باعث انحنای نوار بين قرقره ها و رولیک ها شود.

انحنا می تواند باعث نفوذ مواد از زیر دیواره های بارگیری و ریزش مواد از لبه های نوار در یا بعد از نقطه بارگیری شود. مواد قطعه ای، به ویژه اگر سنگین باشند ضربه قابل توجهی روی نوار وارد می کنند. چنانچه قطعات نوک تیز باشند امکان دارد در نوار شکاف یا بریدگی ایجاد کنند. قطعات سنگین باعث آسیب به لاشه نیز می شوند.

رولیک

 رولیک چیست ؟

  • کاربرد و مشخصات انواع هرزگرد رولیک + لیست قیمت 
  • محاسبه فاصله بین رولیک های رفت-برگشت و نقاط بارگیری در نقاله ها
تسمه نوار نقاله

صنایع کوبن راه

تولید و پخش انواع قطعات نوار نقاله های صنعتی و معدنی

انواع قطعات الواتور های آسانسوری سطلی (زنجیری و تسمه ای)

02156344941

09124224786

رولیک ضربه گیر

رولیک ضربه گیر در محل بارگیری

 

در محل بارگیری بایستی از رولیک ضربه گیر استفاده کرد. این رولیک بایستی طوری در زیر نقطه بارگیری قرار بگیرند که قسمت عمده جریان مواد قطعه ای بین قرقره های نگهدارنده و نه روی آنها بریزد.

چنانچه مواد از مخلوطی از مواد نرم و قطعه ای تشکیل شده باشند. شوت بارگیری طوری تعبیه می شود که اول مواد نرم روی نوار انباشته می شوند و سپس مواد قطعه ای روی آنها قرار گیرند. با این کار، ضربه حاصل از قطعات توسط لایه ای از مواد نرم خنثی می شود. مشکلات مربوط به ضربه، به ویژه در رابطه با مواد قطعه ای، در حالتی که محل بارگیری نوار نقاله سربالا باشد حادتر می شود. 

پارامترهای طراحی نوار نقاله

محاسبه ظرفیت تسمه نقاله

پارامترهای طراحی نوار نقاله مانند : سرعت ، ظرفیت و عرض و نوار نقاله / اندازه قطعات بر روی نوار

تسمه الواتور برزنتی  

چه موقع از تسمه الواتور برزنتی استفاده می شود؟

تسمه  لاستیکی

 در چه مواردی از تسمه  لاستیکی استفاده می شود؟