اندازه-گیری-کرپی ها

نحوه اندازه گیری کرپی ها

نحوه اندازه گیری کرپی ها،صرف نظر از نوع خم گرد، نیمه گرد یا مربع به همان روشی که در ادامه خواهید خواند.

سایز بندی لوله ها بر اساس سایز دهانه لوله معرفی و شناخته می شوند. برای ساخت کرپی اندازه قطر خارجی و سایز بیرونی لوله درنظر گرفته و بر اساس آن محاسبه و ساخته می شوند.
مثال : اگر لوله ای 1 اینچ اندازه گیری شود .سایز دهانه داخلی آن یک 1اینچ و قطر بیرونی آن بیشتر از ۱ اینچ می باشد. با این حساب کرپی باید بر اساس اندازه خارجی لوله ساخته شود، تا لوله درون یوبولت جای بگیرد.

بیشتر بخوانید.

کرپی چیست؟ /قیمت کرپی/تولید وپخش
کرپی در واقع یک میلگرد دو سر رزوه ای است که از وسط به حالت یو( U )خم شده است. واژه کرپی به زبان ترکی به معنی پل میباشد و به حرف – U -نیز شباهت دارد. از کرپی میتوان در صنایع پتروشیمی برای مهار لوله های نفت و گاز، برای اتصال لوله های گالوانیزه پایه به کمرکش در فنس و حصار کشی و… استفاده کرد.

اندازه گیری کرپی

برای اندازه گیری یوبولت یا همان کرپی مراحل زیر را دنبال کنید:

قطر (A) x فاصله بین پایه ها (B) x طول ساق (C)

  1.  قطر (A): قطر داخلی U-bolt را اندازه بگیرید. این فاصله بین پاها است و نشان دهنده ضخامت مواد است.
  2. فاصله بین پایه ها (B): عرض داخلی بین پایه های U-bolt را اندازه گیری کنید.
  3. طول ساق (C): طول هر پا را از داخل خم تا انتهای ساق اندازه گیری کنید.

نوع خم را به صورت گرد، نیمه گرد یا مربع مشخص کنید و برای تناسب و جابجایی مناسب، پیچ های کرپی را بر اساس کاربرد و طول پاها سفارش دهید.

نحوه اندازه گیری کرپی