محاسبات برای کاهش سرعت کانوایر های تسمه ای


سرعت کانوایر و برای تعیین اینکه آیا غیر از نیروهای اصطکاکی ذاتی سیستم به ترمز نیز نیاز وجود دارد یا خیر شرایط مختلف توقف نوار نقاله مثلا اینکه توقف عمدی یا نتیجه قطع برق است؟

بایستی مدنظر قرار گیرد ،همچنین اگر نوار نقاله دیگری نوار را تغذیه میکند یا ، مورد بحث بار خود را به نوار نقاله دیگری تحویل میدهد.  در نظر گرفتن سیکل کاهش سرعت آنها ضروری است. ساختمان الکتریکی بخشهای محرکه سیستمت تسمه نوار نقاله ای که از بیش از یک نوار تشکیل یافته باشند و حداقل یک نوار دیگر را تغذیه کنند. بایستی به گونه ای باشد که اگر یک نوار به هر دلیل ،ایستاد تغذیه آن نیز متوقف شود. البته اگر نوار اول در حین کاهش سرعت بیش از دیگری جابجا شود. این جنبه احتیاطی به تنهایی کافی نیست و این مسئله میتواند باعث انباشته شدن مواد روی نوار دوم شده و میتواند وضعیت مخاطره آمیزی را ایجاد کند.
به طور کلی در هر سیستم با بیش از یک کانوایر مدت سیکل کاهش سرعت هر یک از تسمه کانوایر دنبال هم بایستی مساوی یا بیشتر از نوار نقاله قبلی باشد. چنانچه سیکلهای کاهش سرعت واحدهای مختلف مطابق با این قاعده نباشد دو راه حل وجود دارد .

تعیین ملزومات ترمز (محاسبات کاهش سرعت)


۱.برای نوار نقاله هایی که زمان جابجایی بعد از ترمز در آنها خیلی طولانی است میتوان از ترمز استفاده کرد این راه حل ساده و انجام دادن آن نسبتاً آسان است.
۲. برای نوار نقاله هایی که خیلی سریع متوقف میشوند. انرژی ذخیره شده را میتوان با ابزاری مانند چرخ لنگر افزایش داد چرخ لنگر اگرچه مسافت توقف نوار کانوایر را افزایش میدهد. اما در عوض زمان افزایش سرعت را نیز افزایش میدهد و بایستی مدنظر طراح قرار گیرد. به هر حال در بیشتر موارد به کارگیری ترمز مناسب تر خواهد بود مگر اینکه تنش های بیش از اندازه ای بر عضو مربوطه وارد آورد‌.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *