قیمت پیچ و مهره-جدول قیمت پیچ آهنی-تولید پیچ فولادی

لیست قیمت پیچ و مهره پیچ آهنی


جدول قیمت پیچ شش گوش

تولید و فروش انواع پیچ و مهره اهنی

تولید و ساخت انواع پیچ و مهره های فورج  گرم و سرد از ضخامت 3 به بالا

تولید انواع پیچ و مهره های سفارشی

لیست قیمت پیچ اهنی سایز ( 6 8 10 ) میل


طول رزوهضخامت رزوه
m6
ضخامت رزوه
m8
ضخامت رزوه
m10
میلیمتر(mm)تومانتومانتومان
(mm) 15210 T350 T
(mm) 20200 T400 T760 T
(mm) 25240 T450 T820 T
(mm) 30280 T500 T900 T
(mm) 40350 T650 T1.100 T
(mm) 50400 T800 T1.250 T
(mm) 60480 T855 T1.400 T
(mm) 70520 T940 T1.530 T
(mm) 80580 T1.050 T1.720 T
(mm) 90630 T1.140 T1.900 T
(mm) 100680 T1.260 T2.080 T
(mm) 1201.350 T2.200 T

لیست قیمت پیچ اهنی سایز ( 121416 ) میل


طول رزوهضخامت رزوه
m12
ضخامت رزوه
m14
ضخامت رزوه
m16
میلیمتر(mm)تومانتومانتومان
(mm) 251.050 T
(mm) 301.200 T1.900 T
(mm) 401550 T2.300 T3.000 T
(mm) 501.750 TT 2.520 T 3.500
(mm) 602.100 T3.000 T3.900 T
(mm) 702.280 T3.500 T4.350 T
(mm) 802.580 T3.750 TT 4.800
(mm) 902.750 T4.000 T5.200 T
(mm) 1003.100 T4.300 TT 5.680
(mm) 1203.300 T4.550 T6.050 T

کرپی یوبولت

مشخصات و لیست قیمت

بست لوله