قیمت پیچ-قیمت پیچ فولادی 8.8-تولید و پخش

قیمت پیچ لیست قیمت سایز بندی پیچ خشکه 8.8 نیم رزوه و تمام رزوه


قیمت انواع سایز پیچ فولادی مشخصات و سایز بندی پیچ ها

قیمت پیچ

جدول لیست قیمت پیچ خشکه کلاس 8.8 تمام رزوه


سایز 6میلیمتر تا 14میلیمتر (تمام رزوه)

طول رزوه
ضخامت رزوه
6mm
ضخامت رزوه
8mm
ضخامت رزوه
10mm
ضخامت رزوه
12mm
ضخامت رزوه
14mm
میلیمتر (mm)تومانتومانتومانتومانتومان
15mm230T405T—–
20mm260T473T865T—-
25mm300T535T954T1380T
30mm340T591T1050T1520T2250T
35mm—-641T1140T1670T
40mm410T715T1240T1800T2645T
451338T
50mm500T833T14472080T2970T
60mm970T1623T2380T3410T
70mm1100T1818T2645T3810T
80mm1220T

لیست قیمت پیچ خشکه


سایز 16میلیمتر تا 24میلیمتر (تمام رزوه)

طول رزوهضخامت رزوه
mm 16
ضخامت رزوه
mm 18
ضخامت رزوه
mm 20
ضخامت رزوه
mm 22
ضخامت رزوه
mm 24
میلیمترتومانتومانتومانتومانتومان
30mm3200T—–—–
40mm3550T4700T5600T—-—–
45mm3820T—-—-
50mm1050T5350T6800T8500T10.000T
60mm4590T6020T7700T9500T11500T
70mm5050T6700T8400T10.000T12000T
80mm5617T730010900T13500T
100mm6700T15500T
120mm8330T
150mm9300T

تاریخچه پیچ و مهره ها و اتصالات رزوه ای


در وهله اول و در سال های اولیه استفاده از سازه های فولادی، برای اتصالات پرچ به کار می رفت.پیچ های نرمه نیز چنین بود. در مورد پیچ های اعلاء اولین تحقیقات گزارش شده مربوط به سال ۱۹۳۴ می باشد. که در مورد پیچ های با حداقل مقاومت جاری شدن 54Ksi بوده که می توانست جلوی لغزش (Slip) در اتصال را بگیرد.

در سال ۱۹۴۷ کمیته Research Council on Riveted and Bolted Structural Joints (RCRBSJ) شکل گرفت. این کمیته مسئول تحقیقات پیچ های اعلاء گردید.و اولین نشریه خود را در سال ۱۹۵۱ به چاپ رسانید.

این کمیته امروز بنام Researc Council on Structural Connections (RCSC) شناخته می شود. بهمراه این تحقیقات که در آمریکا صورت می گرفت، در انگلیس و آلمان و سایر کشورهای اروپایی و ژاپن و سایر نقاط، تحقیقات در این مورد دنبال میشد.

اتصالات رزوه ای


پیچ یک قطعه ساخته شده کارخانه ای است و با وسائل مختصری قابل نصب بوده و پرسنل نصب و نظارت به آموزش های نسبتا مختصری نیازمند می باشند. مهندسین مسئول طراحی باید با رفتار پیچ و جوش آشنا باشند و باید بدانند که چگونه به طراحی اتصالات با استفاده از این اتصال دهنده ها بپردازند.

طراحی و مشخصات جوشکاری و روش نظارت بر آن معمولا با انتخاب روش های استاندارد و آئینامه ها مورد قبول میباشد. از سوی دیگر، طراحی و مشخصات اتصال پیچی نیازمند مهندسی است.

که با انتخاب نوع اتصال دهنده بداند چگونه آنها را بکار برد و به تعیین روش های نصب و نظارت بپردازد. بنابراین مهندس باید راجع به پیچهای اعلاء اطلاعات مناسبی داشته باشد.
پیچ ممکن است پیچ معمولی (نرمه) و یا پیچ اعلاء باشد.