قیمت پیچ دو سر رزوه سایز 8

 استوانه ای که دو سر آن رزوه می باشد و قسمتی از ساقه پیچ بدون رزوه و ساده است. پیچ دو سر رزوه هیچگونه گل پیچ ندارد و معمولا از دو مهره برای سفت کردن آن استفاده میشود.
اندازه طول رزوه و سادگی میانی در پیچ های دو سر رزوه متفاوتی می باشد.

لیست قیمت پیچ دو سر رزوه M8

لیست قیمت پیچ های دوسر رزوه، جدول قیمت انواع سایز و ابعاد مختلف m6 – m8 – m10 – m12