قیمت پیچ دوسر رزوه سایز m12

لیست قیمت پیچ دو سر رزوه M12

 • سایز قیمت
 • m 12 * 100 1.850 تومان
 • m 12 * 120 2.300 تومان
 • m 12 * 150 2.800 تومان
 • m 12 * 200 3.730 تومان
 • m 12 * 250 4.700 تومان
 • m 12 * 300 5.800 تومان
 • m 12 * 350 6.600 تومان
 • m 12 * 400 7.850 تومان
 • m 12 * 450 8.900 تومان
 • m 12 * 500 10.200 تومان

لیست قیمت پیچ های دوسر رزوه، جدول قیمت انواع سایز و ابعاد مختلف m6 – m8 – m10 – m12