قیمت پیچ دوسر رزوه سایز m10

لیست قیمت پیچ دو سر رزوه M10

 • سایز قیمت
 • m 10 * 100 1.250 تومان
 • m 10 * 120 1.520 تومان
 • m 10 * 150 1.850 تومان
 • m 10 * 200 2.500 تومان
 • m 10 * 250 3.200 تومان
 • m 10 * 300 3.900 تومان
 • m 10 * 350 4.550 تومان
 • m 10 * 400 5.300 تومان
 • m 10 * 450 5.950 تومان
 • m 10 * 500 6.700 تومان

لیست قیمت پیچ های دوسر رزوه، جدول قیمت انواع سایز و ابعاد مختلف m6 – m8 – m10 – m12