پیچ ومهره و اتصالات رزوه اره ای

رزوه های دنده اره ای/Buttress Thread

رزوه های دندانه اره ای آمریکایی American Buttress Thread) دارای استحکام بالایی میباشند. بجز در حالتی که تنش یک طرفه موازی با محور رزوه بر آن وارد شود این استحکام بخاطر شکل رزوه پایه آن میباشد که باعث ایجاد فشار کناری (Pressure flank) تقریباً عمود بر جهت نیرو می گردد.

فرم رزوه بگونه ای است که زاویه مابین سطح جناح رزوه با خط عمود بر محور رزوه زاویه 45 میسازد معمولاً این رزوه ها رزوه های °7/45 نامیده میشوند.

استفاده از پیچ های دنده اره ای در لوله ها و بستها 


رزوه های دندانه اره ای کاربردهای زیادی مانند رزوه های دندانه کبریتی در اجزائی که به شکل لوله بوده و به یکدیگر پیچ میشوند دارند که محدوده این کاربردها از یوبولت ها ،اتصالات لوله های پلاستیکی اتومبیلهای معمولی گرفته تا مونتاژ قسمت ته توپ توپخانه های سنگین را دربر میگیرد.

درباره کرپی ها بیشتر بدانید. کرپی چیست؟ /قیمت کرپی/تولید وپخش

اولین استانداردسازی برای این نوع رزوه ها در سال و با استاندارد ASA B1.9 بوجود آمد که در آن نوع پروفیل و معادلات لازم برای محاسبه ابعاد این نوع پیچ ها آورده شده است.

استانداردی که امروزه برای این نوع رزوه ها مورد استفاده قرار میگیرد استاندارد ANSI B1.9 میباشد که در سال 1973 شکل گرفته است. در شرایط ماکزیمم ،مواد شعاع پای دنده برابر p 0.07141 میزان بریدگی پای دنده برابر 0.08261p میباشد در شرایط مینیمم ،مواد شعاع پای دنده برابر 0.0357p و میزان بریدگی پای دنده برابر 0.0413p می باشد عرض قسمت سر دنده برابر 0.16316p و میزان بریدگی سر دنده برابر 0.14532p می باشد.

اتصالات دندانه اره ای کششی از طریق قطر اسمی خود مشخص میگردند که معمولاً بصورت اعشاری بوده و بدنبال آن مقدار tpi و حروف BUTT آورده میشود. برای رزوه های نوع فشاری حروف PUSH BUTT بعد از اندازه قطر و tpi آورده میشوند نامگذاری رزوه ای که دارای قطر به اندازه یک و یک دوم اینچ بوده و دارای tpi 10 و از نوع کششی باشد بصورت BUTT می باشد. در این رزوه ها رزوه های استاندارد با دسته 2 و رزوه های نوع دقیق با دسته 3 مشخص می گردند.

 

مشخصات اتصالات دنده اره ای

هر دو دسته یاد شده از این نوع رزوه ها دارای لقی برابری بر روی رزوه های خارجی خود میباشند ولی رزوه های دسته 3 دارای مقدار خیلی کوچکی تلرانس 0.0019 در رزوههای خیلی کوچک و 0.0075 بر روی رزوه های (بزرگ بر روی قطر بزرگ رزوههای خارجی قطر گام رزوههای خارجی و داخلی و قطر کوچک رزوه های داخلی می باشند.

رزوه های دندانه اره ای °45°7 از سری استاندارهای انگلیسی دارای ابعاد زاویهای پایهی یکسانی با نوع آمریکایی خود میباشند ولی با این وجود این دو را نمیتوان بجای یکدیگر بکار بست رزوه های این سری از استانداردها دارای ارتفاع دندانه پایه ی 0.50586p و شعاع پای دندانه ی 0.12055p میباشند.

نوع دوم رزوه های دندانه اره ای از سری استانداردهای انگلیسی دارای سطح جانبی فشاری با زاویه 0 و زاویه بین سطوح جانبی 52 می.باشد این نوع رزوه ها با نام °052 شناخته شده بوده و دارای ارتفاع دندانه پایه به اندازه p 0.49298 شعاع پای دندانه به اندازه p 0.09298 میباشند بخاطر زاویه 0° این نوع پیچ ها تولید آنها از نظر اقتصادی مقرون به صرفه می.باشد مشخصات پیچ های دندانه اره ای انگلیسی را میتوان از استاندارد 1950 6,1657 B.S بدست آورد.