انواع پیچ و مهره-مشخصات و قیمت

مشخصات کاربرد ابعاد سایز و لیست قیمت انواع پیچ و مهره های

فولادی   –   آهنی

لیست قیمت پیچ خشکه 8.8


لیست قیمت –مشخصات و  سایز بندی پیچ ها

قیمت پیچ خشکه

لیست قیمت پیچ آهنی


جدول قیمت پیچ شش گوش

قیمت پیچ خشکه

مشخصات پیچ و مهره ها


 انواع پیچ و مهره معمولی و فولادی (پیچ فرج)