انواع زنجیر و کرپی الواتور

کرپی الواتورفورج

مشخصات فنی-سایز-ابعاد

کرپی الواتور

چرخ زنجیر الواتور

انواع چرخ دنده الواتور-مشخصات فنی

چرخ زنجیر الواتور-چرخ بالابر سطلی