کرپی الواتور - چرخ زنجیر الواتور

کرپی الواتور فورج ضد سایش

کرپی الواتور چیست ؟

این گروه از گیره ها یا بست های دو پایه، از انواع کرپی ها و اتصال دهنده ها دو سر رزوه میباشد. که جهت اتصال دو قطعه به یکدیگر از آنها استفاده می شود.

چرخ زنجیر الواتور

چرخ زنجیر چیست؟

چرخ زنجیر الواتور تجهیزاتی هستند که برای انتقال نیرو و هدایت زنجیر الواتور و زنجیر های مفصلی جهت کمک به انتقال نیرو و جابجایی مورد استفاده قرار می گیرند.