انتخاب سیم بکسل مناسب/ویژگی های-سیم بکسل خوب-برای خرید

سیم بکسل

شاخص های مهم در انتخاب سیم بکسل مناسب

 

شاخص هایی که برای استفاده و انتخاب سیم بکسل باید رعایت نمود :

 1. پایداری در برابر شکستگی (Resistance to Breaking)  
 2. پایداری در برابر خستگی خمشی (Resistance to Bending Fatigue)
 3. پایداری در برابر خستگی لرزشی (Resistance to Vibration Fatigue)
 4.  پایداری در برابر ساییدگی (Resistance to Abrasion) 
 5. پایداری در برابر له شدگی و فشردگی (Resistance to Crushing)
 6. توان ذخیره (Reserve Strength)

 

پایداری در برابر شکستگی (Resistance to Breaking) 

سیم بکسل همانند سایر وسایل انتقال نیرو، زمانی ایمن خواهد بود که بار واقعی کاری آن مشخص شده باشد و طبق آن انتخاب سیم بکسل انجام و بارگذاری شود. منظور از بار واقعی، وزن بار مورد جابه جایی به علاوه ی وزن بارهای مرده مانند بارهای ناشی از شروع و توقف ناگهانی، بارهای ضربه ای و نیروی اصطکاک بلبرینگ ها است.

عددی را که حاصل جمع تمامی بارهای ذکر شده باشد در فاکتور طراحی ضرب می کنیم. فاکتور طراحی 5 برای بارهای عادی، فاکتور طراحی8 و 9برای بارهای با ارزش و فاکتورهای طراحی بالاتر برای بارهایی که ارزش زیادی داشته و یا خطر جانی دارند به کار می رود.

مثلا در مناطقی که جابه جایی بار خطرات انسانی دارد فاکتور طراحی بزرگتری در نظر گرفته می شود. عددی که به این روش به دست آمد مبنای انتخاب نوع سیم بکسل، قطر آن و … است.

سیم بکسل/آسانسور-جرثقیل

سیم بکسل چیست ؟

اولین طناب فلزی و سیم بکسل در تاریخ 23 جولای 1834با قطر 18 میلیمتر، با سه استرند و چهار مفتول فلزی ساخته شد. 

پایداری در برابر خستگی خمشی (Resistance to Bending Fatigue)

سیم بکسل ها با طرح های مختلف در برابر نیروهای خستگی، دارای سطوح مقاومت هستند. برای مثال سیم بکسلهای ۸ استرند نسبت به نوع ۶ استرند از پایداری بیشتری در برابر خستگی خمشی برخوردارند.

همچنین سیم بکسل هایی که از یک لایه ی پلاستیکی بین مغزی و استرندهای خارجی برخوردارند علاوه بر پایداری در برابر خستگی خمشی، در برابر خستگی کششی نیز پایداری زیادی از خود نشان می دهند. به گونه ای که هنگام وارد شدن شوک به بار، لایه ی پلاستیکی موجود به عنوان یک جاذب شوک عمل کرده و از فشار بیشتر به مفتولها می کاهد.

شاید تاکنون تجربه کرده باشید که برای قطع یا بریدن یک تکه سیم مفتولی، اگر آن را چند بار و با سرعت های مختلف به جلو و عقب و کنارههاخم کنید سرانجام سیم موردنظر میشکند. علت این امر خستگی فلز است. در مورد سیم بکسل ها نیز همین پدیده روی می دهد. سیم بکسلی که به طور مداوم و با سرعت های مختلف به دور درام پیچیده و خم میشود دچار خستگی خمشی خواهدشد.

 

انتخاب سیم بکسل مناسب کار

در تصویرپایین سطح مقطع دو سیم بکسل ۶ و ۸ استرند را مشاهده می کنید. همانطور که در شکل پیداست به دلیل تعداد نقاط تماس بیشتر با قرقره در نوع سیم بکسل ۸ استرند و توزیع بهتر فشار، پایداری این نوع سیم بکسل در برابر خستگی خمشی نسبت به سیم بکسل ۶ استرند بیشتر خواهد بود.

همچنین هرچه سطح تماس سیم بکسل با قرقره بیشتر و بهتر باشد پایداری در برابر خستگی خمشی بیشتر خواهد بود.

به علت طراحی نامناسب در ساختمان تجهیزات گردنده مانند درام و قرقره، سیم بکسل ها اغلب در معرض خستگی خمشی غیرضروری قرار می گیرند. برای مثال در جرثقیل با دو قرقره باعث می شود که در هر باربرداری سیم بکسل دو سیکل خمشی را طی کند و در نتیجه با کاهش خستگی خمشی، طول عمر مفید سیم بکسل و ضریب ایمنی آن افزایش می یابد.

 

پایداری در برابر خستگی لرزشی (Resistance to Vibration Fatigue) 

در سیستم بالابری لرزش، نقش مخربی دارد. امواج ناشی از لرزش در طول سیستم حرکت کرده و نهایتا در نقاطی باید میرا شود. برای مثال محل اتصال سیم بکسل به درام یکی از این نقاط است. امواج ضربه ای ناشی از لرزش، باعث آسیب دیدگی سیم بکسل در نقطه ی میرایی می شود.

 

 پایداری در برابر ساییدگی (Resistance to Abrasion) 

یکی از رایج ترین شاخصهای فرسودگی سیم بکسل، سایش است. برای مثال سیم بکسل هایی که به دور بار یا درام پیچیده می شوند و یا سیم بکسل هایی که روی زمین کشیده میشوند در معرض سایش بسیار زیادی قرار دارند. ساییدگی معمولا به دلیل عوامل زیر است که هنگام انتخاب سیم بکسل باید توجه نمود :

 • تراز و میزان نبودن درام
 •  قطر نامناسب شیار 
 • زاویه ی عبور نادرست 
 • پیچیدن نادرست سیم بکسل روی درام 
 • نامناسب بودن نوع و جنس سیم بکسل با کار مورد نظر

*یادآوری می شود که سیم بکسل های با مفتول بیرونی ضخیم و سیم بکسل های با تاب لیگ، در برابر نیروهای سایشی مقاوم هستند.

 

 پایداری در برابر له شدگی و فشردگی (Resistance to Crushing)

له شدگی سیم بکسل عامل مخربی در ایمنی این گونه تجهیزات است. له شدگی ناشی از فشار سیم بکسل بر درام، قطر نامناسب شیارها و روی هم افتادگی لایه های سیم بکسل در درام است. همچنین اگر قطر درام و قطر شیارها با سیم بکسل تناسبی نداشته باشند و نیز پیچیدن چند لایهی سیم بکسل روی درام و مجموع این عوامل منجر به افزایش له شدگی سیم بکسل می شود.

با تعویض درام، دقت در روشهای پیچیدن سیم بکسل روی درام و استفاده از سیم بکسل های مقاوم، نیروهای له شدگی تا حد زیادی کاهش خواهند یافت. سیم بکسل های با تاب معمولی نسبت به تاب لنگ مقاومت بیشتری در برابر له شدگی دارند.

 

توان ذخیره برای انتخاب سیم بکسل (Reserve Strength)

توان ذخیره عبارت است از جمع توان تمامی مفتول های سیم بکسل به غیر از مفتول های لایه ی بیرونی استرند‌، که با توجه به جدول زیر مقدار آن برای انتخاب سیم بکسل مشخص می شود.

بافت سیم بکسل

 گیسبافت و بافت انواع سیم بکسل

پرس سیم بکسل و بافت انواع سیم بکسل با مناسب ترین قیمت و بهترین کیفیت