اتصالات اسلینگ ها و زنجیرها

لینک و رینگ در متعلقات باربرداری تحت عنوان وسایل اتصالی شناخته می شوند. منظور از اتصالات در اینجا بخشی از آن قطعه یا تجهیزات باربرداری است که به همراه این گونه تجهیزات طراحی و ساخته میشوند. مثلاً حلقه ی گرد متصل به شگل یا پیچ گوشواره ای اتصالات همچنین میتوانند به عنوان یک جزء الحاقی اسلینگ ها باشند. در واقع این گونه وسایل برای اتصال اسلینگ های منفرد یا چندتایی به قلاب های باربرداری مورد استفاده قرار میگیرند.
 

اتصالات زنجیرها

اندازه ی مناسب و استحکام اتصالات زنجیرها نقش مهمی در انجام ایمن عملیات باربرداری دارد. هنگام استفاده از این گونه ،تجهیزات مطمئن شوید که به طور مناسب و ایمن انتخاب و متصل شده اند و حرکت لت آزادانه در محل اتصال وجود داشته باشد. تمام اتصالاتی که برای باربرداری های خاص به کار میروند باید با ۲۰۰ ظرفیت مجاز خود تست شوند.
اتصالات معمولاً به شکل دایره گلابی ،(Rings (Pear، بیضی ساخته میشوند. بعضی از اتصالات به دلیل کاربردهای خاصشان به شکل گردنده یا چرخان ساخته میشوند. جنس این اتصالات از فولاد آلیاژی آهنگری شده با حداقل فاکتور طراحی ۵ است. ظرفیت مجاز این گونه وسایل توسط سازنده روی بدنه کاملاً واضح و خوانا یا به شکل پلاک فلزی مشخص میشود. تا کاربر در حین استفاده به آن توجه داشته باشد.