نقاله های غلتکی ثابت

نقاله های غلتکی ثابت/رولیک درکانوایر هایی غلتکی/مشخصات-کاربرد

کاربرد و مشخصات رولیک در نقاله و کانوایر های غلتكي ثابت -کانوایر های چرخدار نقاله های غلتکی ثابت یکی از پر کاربرد ترین و به صرفه ترین تجهیزات انتقال هستند که در صنعت جهت جابجایی قطعات و جعبه ها مورد استفتده قرار می گیرند. کانوایرهای ثقلی و ثابت به این دلیل چنین نامگذاری شده اند […]

نقاله های غلتکی ثابت/رولیک درکانوایر هایی غلتکی/مشخصات-کاربرد بیشتر بخوانید »