پیچ چشمی

پیچ چشمی-پیچ گوشواره ای/کاربرد-مشخصات فنی-قیمت

پیچ گوشواره ای پیچ گوشواره ای رابطی است برای اتصال اسلینگ سیم بکسل و زنجیر) به باربر روی پیچ های گوشوارهای پس از آهنگری و جوشکاری در کارخانه ی سازنده حدود 860 الی 890 درجه ی سانتی گراد عملیات حرارتی انجام شده و سپس به درون آب یا روغنی که دمای آن بین 550تا 660 […]

پیچ چشمی-پیچ گوشواره ای/کاربرد-مشخصات فنی-قیمت ادامۀ مطلب »