استفاده از کرپی در آرماتور بتن 

استفاده از کرپی در آرماتور بتن

کرپی ها متشکل از یک صفحه پوششی و پیچ U، به طور خاص برای اتصال و بلند کردن آرماتور و در حین پیش ساخته شدن قفسه های تقویت کننده و تثبیت اجزای میله فولادی در محل طراحی شده اند.   کرپی ها در آرماتوربندی کرپی ها یک جزء همه کاره هستند که هم میتوانند هم […]

استفاده از کرپی در آرماتور بتن بیشتر بخوانید »