کرپی ها در سیستم تعلیق فنر شمس خودرو

کرپی ها در سیستم تعلیق فنر شمس خودرو/ اهمیت کرپی ها در پایداری و کنترل سیستم تعلیق

کرپی ها در سیستم تعلیق فنر شمعی خودرو نقش مهمی دارند. این اجزاء، فنرها را به محورها یا محافظ‌های فنر اتصال می‌دهند. کرپی ها به صورت U شکل با دو پیچ در هر سر طراحی شده‌اند و نقش استحکامی در نگه‌داری فنرها و تعادل تعلیق خودرو ایفا می‌کنند.   سیستم تعلیق (Suspension) خودرو سیستم تعلیق […]

کرپی ها در سیستم تعلیق فنر شمس خودرو/ اهمیت کرپی ها در پایداری و کنترل سیستم تعلیق بیشتر بخوانید »