اتصالات کمک فنر کامیون ها

U-Bolt و کرپی ها در کامیون اتصالات کمک فنر در کامیون ها ها بخش مهمی از سیستم تعلیق کامیون ها هستند. یوبولت ها فنرهای بزرگ سیستم تعلیق ماشسن شما را کنار هم نگه می دارند. بدون این موارد، سیستم تعلیق کامیون وجود نخواهد داشت. نشانه های خرابی اتصالات کمک فنر در کامیون ها چیست؟ حال سوال …

اتصالات کمک فنر کامیون ها ادامه مطلب »