یوبولت در کامیون ها / هنگام بررسی یوبولت های کامیون به چه نکاتی توجه کنیم؟

U-Bolt ها در کامیون

یوبولت ها بخش مهمی از سیستم تعلیق کامیون ها هستند.یوبولت ها، فنرهای بزرگ سیستم تعلیق ماشسن شما را کنار هم نگه می دارند. بدون این موارد، سیستم تعلیق کامیون وجود نخواهد داشت.

 

نشانه های خرابی u-bolt چیست؟

  • شل شدگی پیچ U-بولت 
  • ترک خوردگی یوبولت 
  • زنگ زدگی یوبولت

حال سوال این است که چگونه باید از کرپی ها مراقبت کرد؟

  • بررسی U-Bolt ها قبل از سفر
  • سفت کردن پیچ U-بولت شل شده
  • تعویض پیچ یوبولت های ترک خورده
  • تعویض u-bolt های زنگ زده

 

بررسی U-Bolt ها قبل از سفر

قبل از هر سفر، U-Bolt ها را بررسی کنید.حمل بار با کامیون می تواند فشار زیادی را به سیستم تعلیق وارد کند که بستگی به بار سنگین دارد. هر چه بار سنگین تر باشد فنر برگ و u-bolt فشار بیشتری وارد می کند و در نتیجه باعث ایجاد مشکل می شود. اگر آنها از هم جدا شوند، نه تنها بار شما، بلکه احتمالاً دکل شما را محکوم می کند. به همین دلیل است که باید عادت کنید قبل از هر سفر آنها را چک کنید.

 

سفت کردن U- بولت شل شده

هنگام بررسی پیچ و مهره های u، فاکتورهای مختلفی را باید در نظر بگیرید. اگر پیچ u-پیچ های شما به هر نحوی شل است، لطفاً در اسرع وقت آنها را سفت کنید. سفت کردن آنها به هیچ وجه به آنها آسیب نمی رساند. اگر آنها را به درستی سفت نکنید، ممکن است بلافاصله از بین برود و سیستم تعلیق کامیون شما را خراب کند.

 

تعویض یوبولت ترک خورده 

یکی دیگر از مسائلی که می تواند با یوبولت ها ایجاد شود، ترک ها هستند. ترک می تواند در هر قطعه ای از تجهیزات رخ دهد، اما u-bolt جدی تر از سایر تجهیزات است. اگر شکافی در پیچ های u مشاهده کردید، در اسرع وقت آنها را تعویض کنید.

 

تعویض یوبولت زنگ زده

وقتی می‌خواهید بفهمید که پیچ‌های u-پیچ‌های شما نیاز به تغییر دارند یا خیر، میزان زنگ‌زدگی آن‌ها را در نظر بگیرید. زنگ زدگی می تواند ساختار u-bolt را ضعیف کند و احتمال شکستگی آن را بیشتر کند.

اگر پیچ‌های u-پیچ‌های شما زنگ‌زده می‌شوند، ممکن است زمان آن رسیده که آنها را با موارد جدید تعویض کنید.

حفظ و نگهداری صحیح از یوبولت می تواند به حفظ کامیون شما در هنگام رانندگی در جاده های باز کمک کند. به همین دلیل است که باید بررسی های معمول قبل از رانندگی خود را انجام دهید و بر روی پیچ و مهره ها و اتصالات کامیون خود تأکید بیشتری کنید.