پیچ چشمی-پیچ گوشواره ای/کاربرد-مشخصات فنی-قیمت

پیچ چشمی

کاربرد و مشخصات فنی /پیچ گوشواره ای – پیچ چشمی – قلاب دینام (Eye Bolt)

 

پیچ چشمی –  Eye Bolt

یکی دیگر از اجزا و متعلقات باربرداری ، پیچ های گوشوارهای است که معمولا برای نصب دائمی روی تجهیزات به منظور باربرداری استفاده می شوند. مثلا برای بلند کردن موتورهای الکتریکی بزرگ از پیچهای گوشواره ای که روی آن نصب شده است، استفاده می شود.  پیچ های گوشوارهای از یک حلقه در سر و رزوه در انتهای دیگر تشکیل شده اند. به عبارت دیگر پیچ گوشوارهای پیچی است که سر آن یک چشمی یا حلقه ی بسته دارد.

پیچ گوشواره ای

پیچ گوشواره ای

پیچ گوشواره ای رابطی است برای اتصال اسلینگ سیم بکسل و زنجیر) به باربر روی پیچ های گوشوارهای پس از آهنگری و جوشکاری در کارخانه ی سازنده حدود 860 الی 890 درجه ی سانتی گراد عملیات حرارتی انجام شده و سپس به درون آب یا روغنی که دمای آن بین 550تا 660 درجه ی سانتی گراد است قرار داده می شوند تا خنک و محکم شوند.

پس از عملیات حرارتی و شکل دهی، تست سختی سنجی برینل روی آنها انجام می شود. پیچ های گوشوارهای که دارای حلقه اتصالی (Link) هستند، حلقه ی اتصالی مربوطه توسط یکی از روشهای جوشکاری مانند جوشکاری برق، جوشکاری گاز، جوشکاری هیدروژن اتمی یا جوشکاری با گاز خنثی ساخته می شوند.

باید دقت شود که جوش پیوسته ، یکدست و صافی انجام شده و هیچ گونه تخلخل و منفذی در محل جوشکاری شده مشخ های نجم شده و هیچ گونه تخلخل و منفذی در محل جوشکاری شده مشخص نباشد. پیچ گوشواره ای ساخته شده در کارخانه ی سازنده، حداقل با دو برابر ظرفیت مجاز آن تست می شود تا استحکام و پایداری آن ارزیابی شود. پس از انجام Proof Test دوباره از قطعات ساخته شده نیز توسط بازرس مجرب تست به عمل می آید تا پذیرش نهایی صورت گیرد.

 

در نهایت پس از طی تمام موارد و اخذ مدارک بررسی، ظرفیت، نام سازنده، علامت کیفیت، علامت شناسایی رزوه و علامت مشخصه ی گواهی نامه ی سلامت فنی و سایر مشخصات مورد نیاز به گونه ی روی پیچ گوشواه ای حک می شود که روی استحکام مکانیکی آن تأثیری نداشته باشد.  این علائم باید بزرگ، خوانا و حدقل ۳ میلیمتر ارتفاع داشته باشند.

در گواهینامه ای که توسط سازنده یا مرجع بازرسی بری پیچ گوشواره ای صادر می شود. مواردی نظیر: علامت مشخصه ی گواهینامه ی سلامت فنی، نوع و اندازه ی رزوه، نتيجه ی انجم Proof Test و SWL برای خریدار یا مصرف کننده ذکر می شود. پیچ های گوشواره ای که دارای شانه در زیر چشمی هستند برای بلند کردن بارهای زاویه دار تا زاویه ی 45 درجه به کار می روند و پیچ های گوشواره ای که فاقد شانه هستند نباید برای بلند کردن بارهای زاویه دار به کار روند. 

پیچ گوشواره ای

جنس ییچ های گوشواره ای

جنس ییچ های گوشواره ای که در عملیات باربرداری استفاده میشوند کربن آهنگری شده یا آلیاژهای فولاد است و با فاکتور طراحی 5 ساخته می شود. ییچهای فولاد کربن دار باید دارای نام و مشخصات سازنده باشند که بر روی سطح آن حک میشود. در صورتی که یچهای گوشوارهای از جنس آلیاژهای فولاد باشد، علاوه بر نام و مشخصات سازنده، حرف A به عنوان آلیاژ فولادی (Alloy Steel) روی سطح آن حک میشود.

 

ساختمان پیچ گوشواره ای

مطابق با استاندارد BS ساختمان سه نوع یچ گوشواره ای به شرح زیرند:

  1. پیچ گوشواره ای Collar
  2. . پیچ گوشوارهای Link 
  3. پیچ گوشواره ای