نقاله های زنجیری هوایی آزاد/ مشخصات/کاربرد

کانوایرهای زنجیری هوایی مزایایی دارند که در کانوایرهای زمینی غلتکی یا تسمه ای وجود ندارد. کانوایرهای زنجیری هوایی فضای ارزشمند کف را آزاد میسازند، بسیاری از محصولات که توسط سیستم زنجیر هوایی حمل می شوند در کانوایرهای سنتی غیر قابل حمل می باشند.

زنجیر هوایی

سه نوع کانوایر زنجیری هوایی به نامهای، آزاد free، محرکه دار Power و ترکیبی(Power and free) P&F وجود دارند. نام آنها اشاره دارد که چگونه کریرهای کانوایر حرکت می کنند. تمام این کانوایرها نیاز به طراحی دقیق سیستم دارند. قسمت اصلی طراحی، طراحی ارابه است : چگونه محصول توسط کانوایر حمل می شود؟ همانطور که کریر مسیر هوایی را طی می کند محصول باید بر روی یا درون کریر باقی بماند و کریر باید بار را روی کانوایر موازنه کند. در برخی کاربردها کریر باید بتواند محصول را جهت دهد، مثلا محصول را در اتاقک نقاشی بچرخاند یا برای مونتاژ قطعه با دیگر تجهیزات، قطعه را دوران دهد. دومین نیاز طراحی، فاصله ایمن محصول و کریر است. برای مقاطع مستقیم کانوایر فاصله اهمیت کمی دارد، ولی در قوسها با شیبها فاصله اهمیت جدی می یابد. طرح کریر در فاصله ها نقش مهمی بازی می کند . یکی از کاربردهای رایج سیستم های R & F در کارخانجات مونتاژ خودرو می باشد.

کانوایرهای زنجیری هوایی آزاد

اولین عضو این خانواده، کانوایرهای زنجیری هوایی آزاد است. اگر چه این سیستم حداقل قیمت را دارد، عنوان آزاد اشاره به این دارد که کریرها برای حرکت آزاد می باشند. در یک سیستم آزاد محصولات یا به صورت دستی یا توسط نیروی ثقل حرکت می کنند. مقاطع کانوایر آزاد ثقلی باید بسیار خردمندانه استفاده شود زیرا بارهای سنگین یا حتی بارهای سبک زیاد ممکن است از کانوایر خارج شوند. سیستمهای آزاد برای وضعیتهای تولید کم، مکانهای کوچک و کار دستی در بخش انبارش با سیستم P&F استفاده میشود. پائین نگه داشتن بار در حدی که بتوان به صورت دستی آن را حرکت داد اهمیت دارد. به دلایل روشن، سیستمهای آزاد باید در سطوحی استفاده شوند که برای کار کردن قابل دستیابی باشند.

المان های اصلی سیستم آزاد

پنج المان اصلی در سیستم آزاد وجود دارد. اولین آن ریل مستقیم می باشد. دومین و سومین قسمت، ریلهای قوسدار افقی و عمودی می باشند. ترولی چهارمین المان در سیستم آزاد می باشد. پنجمین المان در سیستم آزاد کریر است.


دو المان اضافی دیگر که تقریبا به طور انحصاری در سیستمهای با ریل بسته استفاده می شوند، منحرف کننده و ادغام گر می باشند. منحرف کننده به صورت دستی یا توسط سیلندر بادی و یا سولنوئید برقی کنترل می شود. منحرف کننده ها برای هدایت تروليها از ریل اصلی به یک ریل انشعابی مانند یک ایستگاه کاری استفاده می شوند. ادغام گر نیاز به انرژی ندارد. ترولی به سادگی بالای لولای مرکزی را هل میدهد تا ترولی در مسیر مورد نظر هدایت شود.

ریل باز زنجیر هوایی  _  ریل بسته زنجیر هوایی

دو نوع عمومی ریل (TRACK) برای سیستمهای زنجیری هوایی وجود دارد : باز و بسته. ریل باز، معمولا یک تیر فولاد ساختمانی (مثلا تیر) است . ریل بسته، یک لوله گرد یا مربع است که باید یک شیار در زیر آن برای اجازه سوار شدن ارابه درون آن ایجاد شود.

 

مزایا و معایب انواع ریل های زنجیرهوایی

 

  • معایب ریل باز: زنجیر و کریرها در محیط آزاد می باشند.
  • مزایا ریل باز : -ريل از فولاد ساختمانی حاضر و آماده -ظرفیت تحمل وزنی بالاتر -فقط شعاع چرخش نسبتا بالا امکان پذیر است.

 

  • مزایای ریل بسته: -جلوگیری از تماس حادثه ساز با زنجير -گرد و غبار خارجی را از زنجیر دور نگه می دارد. -شعاعهای چرخش تنگ تر امکان پذیر است.
  • معایب: ریل بسته : ریل گران تر است.

ریل های قوسدار افقی و عمودی زنجیر هوایی

دومین و سومین قسمت، ریلهای قوسدار افقی و عمودی می باشند. مسیرهای قوسدار افقی در ارتفاع یکسانی با ریلهای مستقیم قرار داده میشوند و اجازه می دهد کریرها در گوشه ها بچرخند. قوسهای عمودی اجازه میدهند ارابه ها از یک مسیر افقی به مسیر شیبدار تغییر یابند. هر دو نوع ریلهای قوسدار از ریلهای مستقیم خم کاری شده می باشند و هر دو در شعاعهای مختلف وجود دارد. همانطور که قبلا ذکر شد نه فقط لی اوت، بلکه محصول و ارابه به تعیین شعاع منحنی مسیرهای قوسدار موثر هستند.

ترولی

ترولی چهارمین المان در سیستم آزاد می باشد. این المان روی ریل یا داخل آن سوار می شود و محصول را حمل می کند. پهنه گسترده ای از تروليها وجود دارد. هر یک با نوع مشخصی از ریل تطابق دارد. باری که حمل می شوند به تعیین نوع ترولی و ریل مورداستفاده کمک می کند. تروليها در یک سیستم آزاد با محرکه دستی معمولا دارای چهار چرخ (برای حداقل سازی نوسان) می باشند. باید چگونگی اتصال ارابه به ترولی را در نظر گرفت، آیا نیاز به دوران دارد یا باید صلب و سخت باقی بماند؟

کریر

المان بعدی در سیستم آزاد کریر است. همانطور که ذکر شده طرح کریر خیلی مهم است. عامل مهم چگونگی حمل محصول است. محصول باید روی کریر یا درون آن باقی بماند، به طوریکه کریر باید همواره در زیر ریل، حالت توازن خود را حفظ کند. ساده ترین کریر، یک قلاب آویزان از ترولی است که محصول روی آن آویزان است. در دیگر موارد ممکن است چند قطعه روی یک قفسه یا در سبدها نگه داشته شوند . اگر کریر با دیگر ماشین آلات تبادل کاری داشته باشد، پایداری و تکرار پذیری موقعیت در آن بسیار مهم خواهد بود.