محصولات

تسمه PVC
تسمه نقاله PVC
تسمه نقاله لاستیکی
تسمه نقاله لاستیکی
یوبولت گالوانیزه
یوبولت گالوانیزه
روبند کرپی
روبند کرپی
گیره کلیپس
بست سیم بکسل
بست تسمه نقاله
بست تسمه نقاله
تسمه الواتور برزنتی
تسمه الواتور برزنتی
رولیک
رولیک
زنجیرالواتور
زنجیرالواتور
پیچ قاشقک
پیچ قاشقک
تسمه نقاله سیمی
تسمه نقاله سیمی
پیچ های دستگاه های راهسازی
پیچ سنگ شکن
پیچ دنده کبریتی
پیچ دنده کبریتی
کرپی الواتور
کرپی الواتور
چرخ زنجیر
تسمه نقاله سیمی