بافت سیم بکسل-پرس بوش سیم بکسل-گیسبافت-بوش آلومینیومی

پرس سیم بکسل

پرس بوش سیم بکسل – گیسبافت و بافت انواع سایزهای  سیم بکسل

 

بست آلومینیومی / Aluminium Clamp

بست آلومینیومی، یکی از انواع رایج اتصالات انتهای سیم بکسل است. محدوده ی مجاز حرارتی کار با سیم بکسل های مغزی الیافی با بست آلومینیومی، بین 60_الی 100 درجه ی سانتی گراد است. این محدوده برای سیم بکسل های مغزی فولادی با بست آلومینیومی 60_ الی 150 درجه ی سانتی گراد است.

این بستها قسمت زنده ی سیم بکسل را به قسمت مرده یا ازاد ان کاملا محکم می کنند. بست های آلومینیومی به سه نوع تقسیم بندی شده اند. بست شکل A به نام استوانه ای، بست شکل B به نام استوانهای دوار و بست شکل C به نام استوانه ای مخروطی.

بافت و پرس سیم بکسل

پرس سیم بکسل - بافت سیم بکسل

پرس بوش آلومینیوم و بافت انواع سیم بکسل با مناسب ترین قیمت و بهترین کیفیت

 بافت سیم بکسل –  پرس سیم بکسل

پرس سیم بکسل – بافت سیم بکسل

سیم بکسل از درون بست آلومینیومی عبور کرده و به شکل حلقه در می آید. یا به دور یک حلقه ی فلزی نگهدارنده (Thimble) پیچیده می شود. و سپس مجددا از درون بست گذشته و محکم می شود. حلقهی ایجاد شده که ابعاد آن مطابق شکل زیر است در هیچ حالتی نباید از15 برابر قطر سیم بکسل کمتر باشد.

اگر حلقه ی فلزی نگهدارنده، به سیم بکسل پرس شود.، فاصلهی بین بست و حلقه ی فلزی باید به اندازه ی دو قطر سیم بکسل باشد. هنگام نصب بست روی سیم بکسل باید دقت زیادی اعمال شود که کناره های بست فرورفتگی نداشته باشد. زیرا در صورت وجود فرورفتگی، امکان شکسته شدن آن در هنگام پرس وجود دارد .

هنگام بازرسی از بست آلومینیومی، ابعاد بست باید سنجیده شود تا مطابق با توصیه های سازنده باشد. همچنین انتهای بست به لحاظ وجود مفتولهای شکسته شده، ترک خورده و آسیبهای فیزیکی در نقاط اطراف بست مورد بازدید قرار می گیرد.

انتهای دیگر بست که دو سر سیم بکسل از آن بیرون زده است. نیز از لحاظ ترک خوردگی مورد بازدید قرار می گیرد. همچنین در هر بازرسی باید مشخص شود که موقعیت قسمت سیم بکسل مرده تغییر کرده است یا خیر. اگر سیم بکسل در محیطهای خاصی مانند صنایع دریایی و شیمیایی استفاده شود، بست آلومینیومی آن از لحاظ خوردگی باید مورد بازدید قرار گیرد.

سیم بکسل/آسانسور-جرثقیل

سیم بکسل چیست ؟

اولین طناب فلزی و سیم بکسل در تاریخ 23 جولای 1834با قطر 18 میلیمتر، با سه استرند و چهار مفتول فلزی ساخته شد. 

گوشواره سیم بکسل چشمی های Flemish

پرس سیم بکسل وگیسبافت سیم بکسل

.گوشواره چشمیهای Flemish از جمله اتصالات انتهایی نسبتا جدید هستند که هنگام گیسبافت و پرس سیم بکسل ها استفاده می شوند. این گونه تجهیزات اساسا در آسیاب های فلزی که سیم بکسل های مورد استفاده در آنها در معرض درجه ی حرارت زیاد قرار می گیرند کاربرد دارند.

سیم بکسل های دارای چشمیهای Flemish در محدوده ی حرارتی 60- إلى 400+ درجه ی سانتی گراد مورد استفاده قرار می گیرند. البته در محدودهی حرارتی 250 الی400 درجه، ظرفیت باربرداری سیم بکسل باید به 75 درصد کاهش یابد. چشمیهای Flemish در انواع بدون حلقهی فلزی نگهدارنده و دارای حلقه ی فلزی نگهدارنده مطابق شکل های زیر تولید می شوند.

مراحل ساخت چشمی Flemish در شکل زیر نشان داده شده است. بازرسی از چشمیهای Flemish که بستهای استوانه ای مخروطی در آن به کار رفته مشکل است. زیرا هرگونه جابه جایی استرندها در داخل بست قابل شناسایی نخواهد بود. چشمیهای Flemish از لحاظ شکستگی سیم بکسل به ویژه در نقاط اطراف بست همواره باید مورد بازرسی قرار گیرند.