الیاف شیشه درتسمه/کاربرد شیشه لاستیک

استفاده از الیاف شیشه در تسمه ها و لاستیک ها

الیاف شیشه مدتهاست که الیاف شیشه به عنوان موادی با استحکام ،زیاد مقاومت شیمیایی و گرمایی عالی و همچنین پایداری یکنواخت مطرح اند. استفاده از این نوع لیف به عنوان ماده تقویتی در صنعت کائوچو به ویژه در فراورده های تحت تنش دینامیکی به دلیل انتقال بدتنش و چسبندگی به لاستیک با محدودیت روبه رو بوده است.

استفاده از الیاف شیشه در انواع تسمه لاستیکی

پس از سالها پژوهش یک راه حل اساسی برای این مشکل در لاستیک ها و تسمه ها یافت شد. در این روش تک تک تارچه ها توسط لایه نازکی از یک کشپار جدا میشوند و بدین ترتیب ضمن ممانعت از سایش متقابل چسبندگی خوب فراورده نهایی به لاستیک نیز تضمین میشود. البته در صورتی که ترکیب مناسب انتخاب شده باشد. فن تولید این نوع خاص نسبتاً پیچیده است به طوری که در دو مرحله در تسمه و لاستیک صورت میگیرد. برای تولید این نوع لیف شیشه مذاب به کار میرود پس از ذوب شیشه در کوره های پلاتینی مذاب شیشه توسط فواره هایی با 200 عدد سوراخ یا بیشتر ریسیده میشود ضخامت لیف پایه معمولاً qum است.

تسمه نقاله لاستیکی

 

طریقه استفاده از الیاف شیشه در بلت ها و لاستیک ها

درست در زیر ،کوره لیف با یک روانساز پوشیده میشود که بر خواص لیف شیشه و نخ ساخته شده از آن تأثیر بنیادی دارد. این ماده ضمناً بر انطباق پذیری محلول چسب نیز مؤثر است و ضمن امکاندهی فراورش بیشتر مقاومت در برابر کرنش مکرر و خواص دیگر را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. پس از اینکه از تلفیق الیاف تار ساخته شد عمل تابیدن و چسب زنی روی تارها اجرا میگردد. نوع چسب بسته به مورد انتخاب می شود. روش رایج دیگر تابیدن بلافاصله تارها پس از آغشته سازی است. در مورد انواع معمولی لاستیک چسب زنی در حمام رزورسینول – فرمالدهید – شیرابه (RFL) انجام میشود. کل پوششی که روی لیف نشانده میشود در قیاس با الیاف آلی قابل توجه است حدود 30 وزن ليف عمل تابیدن روی تارهای آغشته شده به چسب انجام میشود هر چند از نخهای تار شکل هم به این منظور استفاده میگردد.
تنها چند شرکت رشته نخ شیشه برای استفاده در تسمه لاستیکی و کائوچو میسازند که به عنوان مثال :میتوان شرکتهای اوونز کورنینگ بلژیک را نام برد مانا فایرگلاس و پتیز بورگ پلیت گلاس در ایالات متحده و شعبه اروپایی شرکت اوونر کورنینگ در بلژیک را نام برد.